Díky útlumu průmyslu a investicím do ekologizace provozu velkých zdrojů po roce 1989 poklesly významně emise o více než 90 %.