Vlivy

Aktualizováno: 5. srpna 2022

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění. V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin… Číst dále… »

Měřící stanice

Aktualizováno: 2. listopadu 2022

Město má k dispozici údaje z deseti aktivních měřících stanic zařazených do integrovaného sytému měření kvality ovzduší (ISKO), které monitorují stav ovzduší v Ostravě. Další měření… Číst dále… »

Měřící stanice

Aktualizováno: 2. listopadu 2022

Statutární město Ostrava dotuje ze svého rozpočtu pět imisních monitorovacích stanic Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Všechny imisní monitorovací stanice jsou zařazeny do Informačního… Číst dále… »

Fond ovzduší

Aktualizováno: 2. listopadu 2022

V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší k financování ozdravných pobytů žáků ostravských škol. Od jeho vzniku do něj město vložilo již přes 145… Číst dále… »

Ozdravné pobyty

Aktualizováno: 2. listopadu 2022

Z Programu 2022/2023 je plánováno vyslat v termínu od 1. listopadu do 30. dubna 4 329 dětí na ozdravné pobyty a školy v přírodě.

Emise TZL

Aktualizováno: 2. listopadu 2022

Díky útlumu průmyslu a investicím do ekologizace provozu velkých zdrojů po roce 1989 poklesly významně emise o více než 90 %.

Čištění komunikací

Aktualizováno: 19. dubna 2022

Deset samosběrných zametacích vozů, které v průběhu celého roku zbavují Ostravu stovek tun prachu a smetků. Odstraňování prachu z městských komunikací je jedním ze série… Číst dále… »

Zeleň

Aktualizováno: 2. listopadu 2022

Zeleň tvoří plíce města. Výše fin. prostředků v Kč (účelový neinvestiční transfér) města na údržbu zeleně v roce 2016, přidělená městským obvodům. Převážná část městských obvodů údržbu… Číst dále… »

Zeleň

Aktualizováno: 2. listopadu 2022

Počet vysázených stromů/keřů izolační zeleně v letech 2013-2015. Projekty „Izolační zeleně“ plní funkci tzv. „zeleného filtru“, jenž má funkci clony oddělující obytné plochy od průmyslových areálů nebo… Číst dále… »