Ostrava opět finančně podpoří žadatele ve čtvrté výzvě kotlíkových dotací

Publikováno: 25. května 2022

Město Ostrava dlouhodobě podporuje výměnu zastaralých kotlů, které nesplňují minimálně 3., 4. nebo 5. emisní třídu. V Moravskoslezském kraji bude v letošním roce vyhlášena již… Číst dále… »

Přehled imisních monitorovacích stanic

Aktualizováno: 8. října 2021

Aktuálně je měření kvality ovzduší sledováno na deseti imisních monitorovacích stanicích. Veškerá data z měření Zdravotního ústavu Ostrava a ČHMÚ slouží nejen k informování občanů… Číst dále… »

Vlivy

Aktualizováno: 13. listopadu 2018

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění. V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin… Číst dále… »

Měřící stanice

Aktualizováno: 29. května 2020

Počet aktivních měřících stanic zařazených do integrovaného sytému měření kvality ovzduší (ISKO), které monitorují stav ovzduší v Ostravě. Další měření kvality ovzduší pak probíhají v rámci… Číst dále… »

Měřící stanice

Aktualizováno: 29. května 2020

Počet imisních monitorovacích stanic Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, jejichž provoz je dotován statutárním městem Ostravou. Všechny imisní monitorovací stanice jsou zařazeny do Informačního… Číst dále… »

Fond ovzduší

Aktualizováno: 13. února 2020

V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší k financování ozdravných pobytů žáků ostravských škol. Od jeho vzniku do něj město vložilo již přes 126… Číst dále… »

Air Tritia

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Mezinárodní projekt vybraných zástupců z ČR, Slovenska a Polska zaměřený na kvalitu ovzduší v naší oblasti. Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní mezinárodní systém řízení kvality ovzduší.

Emise TZL

Aktualizováno: 8. října 2021

Díky útlumu průmyslu a investicím do ekologizace provozu velkých zdrojů po roce 1989 poklesly významně emise o více než 90 %.

Čištění komunikací

Aktualizováno: 19. dubna 2022

Deset samosběrných zametacích vozů, které v průběhu celého roku zbavují Ostravu stovek tun prachu a smetků. Odstraňování prachu z městských komunikací je jedním ze série… Číst dále… »

Zeleň

Aktualizováno: 17. října 2017

Zeleň tvoří plíce města. Výše fin. prostředků v Kč (účelový neinvestiční transfér) města na údržbu zeleně v roce 2016, přidělená městským obvodům. Převážná část městských obvodů údržbu… Číst dále… »