Nádoby na sběr použitých jedlých olejů a tuků byly rozvezeny po celé Ostravě s cílem snížit množství olejů, vypouštěných domácnostmi do kanalizace nebo vyhazovaných do směsného odpadu, který pak končí na skládce. Rozhodnutí o umístění dalších kontejnerů podpořily výsledky pilotního projektu, který od letošního září probíhal v Porubě a Třebovicích.

„Po Ostravě je nyní umístěno 300 nádob, každá o objemu 240 litrů. Jedna nádoba tak připadne na tisíc občanů. Jak ukazují zkušenosti z jiných měst, s tímto počtem by se mělo ročně zachytit 80 až 90 tun jedlých olejů a tuků, které by jinak skončily v odpadu nebo hůře přímo v kanalizaci, která se jimi zanese a hrozí její poškození,“ řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Město přitom tato aktivita nic nestojí, smluvní firma provádí umístění kontejnerů, svoz olejů a zajištění pořádku kolem sběrných nádob zcela zdarma. Benefitem pro ni je právě sesbíraný olej a tuk, který dále zpracovává a získává z něj cennou druhotnou surovinu. Pilotní projekt, který se letos v září spustil v Porubě a Třebovicích, prokázal, že umístění kontejnerů na použitý olej má smysl. Nejprve bylo rozmístěno 32 kontejnerů v Porubě a Třebovicích, v říjnu pak dalších 30 právě v Porubě. Za 3 měsíce se podařilo svézt 2176 kilogramů olejů a tuků.

„Je to výsledkem nejen zvýšeného počtu lokalit, kde je možné použitý olej ekologicky vyhodit, ale také informační letákové kampaně. Ukazuje se, že když mají Ostravané možnost chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí, ve většině případů ji plně využijí. Proto jsme se rozhodli pro rozmístění nádob po celém městě,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Kontejnery na sběrná místa rozmístila a oleje z nich na základě smlouvy s městem sváží ostravská společnost TrafinOil. Umístění speciálních sběrných nádob je zveřejněno na webu https://www.tridimolej.cz a https://mapy.ostrava.cz/separovany-odpad/mapa/.

„Všichni obyvatelé Ostravy nyní budou mít možnost smažit na letošní Vánoce bez výčitek a nebudou muset olej z přípravy tradičního vánočního kapra vylévat do dřezu nebo do toalety. V blízkém okolí každého domu se bude nacházet nádoba, kam občané mohou vhazovat oleje ze smažení, pečení, ale i oleje z nakládané zeleniny, rybiček a podobně. Odpadní oleje a tuky tak nebudou ucpávat potrubí a kanalizaci,“ řekl ředitel společnosti Trafin Oil Jan Hába.

Ostravané mají již mnoho let možnost zdarma odevzdávat použité jedlé oleje a tuky ve sběrných dvorech společnosti OZO. Loni jich tam předali 3 tuny. Statisticky přitom na každého obyvatele České republiky připadá 1,3 litru použitého jedlého oleje za rok. V Ostravě to je až 400 tun tuku, který dosud končil v kanalizaci nebo na skládce. Zkušenosti z pilotního projektu ukázaly, že když budou mít občané jednodušší možnost, jak nakládat s použitými oleji ekologicky, množství odevzdaného oleje mnohonásobně stoupne.

Sesbírané oleje svozová firma dále zpracovává a recykluje na surovinu, která může být použita v průmyslu, například k výrobě biopaliv druhé generace nebo jako přísada do stoprocentně recyklovaného leteckého paliva. Trafin Oil zároveň zpracovává a recykluje také PET lahve, ve kterých použitý jedlý olej občané do kontejnerů vyhazují.