Kvalita ovzduší v Ostravě doznala v posledních letech významné změny k lepšímu. Přispěly k tomu nemalou měrou i výměny zastaralých lokálních topenišť za moderní technologie, postupně pořízené v rámci několika výzev tzv. kotlíkových dotací. Na území města je aktuálně podle kvalifikovaných odhadů možno vyměnit ještě 500-600 kusů nevyhovujících kotlů.

Majitelům nemovitostí s tím pomůže pátá výzva kotlíkových dotací, které řeší Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Zájemci najdou veškeré informace na webu https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

Aktuálně je v běhu 5. výzva, která je určena domácnosti, kdy žadatelem je buď senior nebo invalidní důchodce anebo pobírá příspěvek na bydlení do podání žádosti. Dotace je až 95 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí je možný do 30. srpna letošního roku. Starý kotel na tuhá paliva si mohou lidé vyměnit za kotel na biomasu nebo za tepelné čerpadlo. Dotace může činit 130 až 180 tisíc korun. Krajský úřad navíc přispívá částkou 7 500 korun a statutární město Ostrava 20 tisíc korun.

Ostrava přispívá občanům v rámci kotlíkových dotací pravidelně, a to již od první výzvy. V předešlých výzvách podpořilo žadatele částkou 10 tisíc korun za vyměněný zdroj vytápění. Vzhledem k tomu, že pátá výzva by měla být cílena zejména na seniory anebo invalidní důchodce, rozhodlo se město příspěvek výrazně navýšit, a to částkou 20 tisíc korun,“ upřesnil resortní náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

K tomuto kroku jsme se rozhodli, protože si uvědomujeme zranitelnost těchto domácností a přihlédli jsme i k dalším aspektům, kterým jsou tyto domácnosti vystaveny a musí jim čelit, jako míra inflace, navyšování cen za energie a také rozdílné sociální podmínky,“ doplnil náměstek Boháč.

Navíc mají lidé díky této výzvě jedinečnou příležitost k výměně zastaralého zdroje vytápění, který bude v blízké budoucnosti zakázáno používat. Vyhnou se tak nepříjemné situaci, kdy by nebyli schopni legálně vytápět svou nemovitost.  Podle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší bude totiž od 1. 9. 2024 možné provozovat pouze kotle na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5.

Na pátou výzvu proto statutární město Ostrava vyčlenilo ve svém rozpočtu pro léta 2024-2027 každoročně částku 3 miliony korun, celkem tedy 12 milionů korun v rámci páté výzvy.

Pokud se ohlédneme zpět, v průběhu všech výzev kotlíkových dotací město podpořilo výměnu 1 908 nevyhovujících kotlů celkovou částkou 17 200 562 korun. Dále poskytlo lidem i bezúročné zápůjčky ve výši 17 091 250 korun. Tyto zápůjčky byly městem Ostravou poskytovány během 2. a 3. výzvy kotlíkových dotací. Od 4. výzvy jsou výměny kotlů předfinancovány krajem, a to formou zálohové faktury, max. do výše 60 % schválené dotace.  Celkový přehled vyměněných kotlů a výše poskytnutých příspěvků městem Ostravou viz tabulka níže:

Počet schválených žádostí Počet vyměněných kotlů Příspěvek města v Kč Počet bezúročných zápůjček Výše bezúročných zápůjček v Kč
Staré kotlíkové dotace 266 266 0 0 0
Kotlíkové dotace v MSK 1. výzva 422 363 5 286 958 0 0
Kotlíkové dotace v MSK 2. výzva 791 696 6 262 588 35 4 083 750
Kotlíkové dotace v MSK 3. výzva 662 519

průběžně se kotle vyměňují a vyplácí

5 072 458

 průběžně se kotle vyměňují a vyplácí

76 13 007 500
Kotlíkové dotace v MSK 4. výzva 166 64

 průběžně se kotle vyměňují a vyplácí

578558

 průběžně se kotle vyměňují a vyplácí

0 0
Celkem 2 307 1 908 17 200 562 111 17 091 250

Ostatní domácnosti, tedy ty, které nesplňují výše uvedené podmínky, mohou využít dotací z projektu Nová zelená úsporám. Ten řeší a poskytuje Státní fond životního prostředí ČR a umožňuje získat dotace ve výši 40 až 140 tisíc korun. Více informací na webu: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.