Obecné informace ke II. výzvě kotlíkových dotací:

Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky 3. třídy dle EN 303-5, za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Jedná se o tyto tepelné zdroje:

 • tepelné čerpadlo,
 • kotel pouze na biomasu (s ručním plněním i automatický),
 • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
 • plynový kondenzační kotel.

Z kotlíkové dotace lze hradit tyto náklady:

 • pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž,
 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího
 • náklady na zkoušky nebo testy
 • náklady na projektovou dokumentaci

Do kotlíkové dotace nelze zahrnout náklady na zpracování žádosti.

Financování pořízení nového nízkoemisního zdroje, výše částek:

 • na automatický kombinovaný kotel: 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75 000 Kč
 • na plynový kondenzační kotel: 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95 000 Kč
 • na kotel na biomasu s ručním plněním: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč
 • na kotel na biomasu (automatický): 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
 • na tepelné čerpadlo: 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7500 Kč, každá výměna kotle bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou 7500 Kč. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 Kč.

Dokumenty ke stažení

jsou k dispozici na webu Lokální topeniště (zcela dole v sekci Přílohy)

Informace o ukončení příjmu žádostí

Dne 16.10.2018 byla přijata žádost o kotlíkovou dotaci s pořadovým číslem 10.000 a příjem žádostí byl tímto ukončen, uvedl Moravskoslezský kraj na webu s Informacemi ke kotlíkovým dotacím v rámci OPŽP 2014 – 2020 Lokální topeniště.

Finanční prostředky jsou již vyčerpány.