Město má zpracovanou studii regulačních řádů

Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území statutárního města Ostravy
22. října 2019

Město Ostrava uzavřelo v červnu 2018 smlouvu na zpracování studie regulačních řádů s názvem „Studie efektivity zavedenı́ opatření́ v době̌ smogové́ situace v oblasti dopravy… Číst »

Akční plán SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

19. září 2019

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst »

Kotlíkové dotace – II. výzva (ukončeno)

16. října 2018

Obecné informace ke II. výzvě kotlíkových dotací: Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky… Číst »

Nadlimitní údržba komunikací

10. května 2018

Nadlimitní údržba komunikací – snižuje druhotné znečištění ovzduší provozem vozidel. Čištění vozovek v povinném rozsahu není v podmínkách Ostravy dostačující, proto v minulém období bylo čištění rozšířeno nejen… Číst »

Bezúročné zápůjčky na výměnu kotlů

19. prosince 2017

Ostrava poskytne bezúročné zápůjčky v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji Podklady k poskytování bezúročných zápůjček statutárního města Ostravy na realizaci výměny kotlů… Číst »

Opatření ke snížení emisí z dopravy

26. října 2017

V oblasti opatření v dopravě přejímá Program část návrhů stanovených Integrovaným plánem udržitelné mobility, ale doplňuje je konkrétními projekty. Statická doprava Mezi nezbytná, byť nepopulární opatření patří… Číst »

Podpora projektů

26. října 2017

Statutární město Ostrava ze svého rozpočtu poskytuje účelové dotace na realizaci projektů externích subjektů. Ozdravné pobyty Město Ostrava poskytuje školám dotace a příspěvky na ozdravné… Číst »

Ekologizace městské hromadné dopravy

26. října 2017

Od roku 2020 bez dieselových autobusů Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD)… Číst »

Ekologizace lokálních topenišť

26. října 2017

Moravskoslezský kraj (MSK) se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší, a proto jedním z opatření pro jeho zlepšování bylo také financování výměny generačně zastaralých nebo… Číst »

Zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

9. října 2017

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 14.12.2016 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,… Číst »