Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. Mezi nejvýznamnější zdroje znečišťující ovzduší lze zařadit průmysl, energetiku, lokální topeniště a dopravu. S poklesem průmyslu se do popředí dostávají lokální topeniště a doprava. Dalším zdrojem, který znečišťuje území je přenos znečišťujících látek z Polska.

Pro zlepšení stavu životního prostředí podniká statutární město Ostrava (SMO) množství různých aktivit, již v roce 2012 byl vydán krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší, který obsahoval souhrn konkrétních technických opatření, která budou realizována v období let 2011 – 2015 a která přispějí ke zlepšení kvality ovzduší na území města.

Statutární město například pořádá odborné konference za účasti odborníků, politiků, zástupců občanských sdružení i průmyslových podniků s cílem navrhnout řešení konkrétních problémů, způsobených znečištěním ovzduší. Na konferenci o životním prostředí v roce 2015 byl prezentován přístup SMO k novému OPŽP 2014 – 2020 „Podpora výměny domovních zdrojů vytápění“. Statutární město Ostrava se podílí na spolufinancování výměny starých kotlů na území města, a to uvolněním 10 mil. Kč ročně ze svého rozpočtu.

V rámci 1. kotlíkové výzvy statutární město přispělo 5 242 373 Kč, dále v rámci 2. kotlíkové výzvy byl příspěvek města 2 187 843 Kč.

V červenci 2015 Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj jako první v ČR a do přistoupení Třince jediní uzavřeli s ministerstvy životního prostředí, průmyslu a obchodu Společnou deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region).

Statutární město Ostrava je součástí aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, pro kterou vyšel Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Tento program vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem PZKO bylo co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky a dodržovat, udržovat a zlepšovat kvalitu na celém území aglomerace. V prosinci roku 2017 byla část PZKO zrušena, a bylo doporučeno její přepracování.