K mimořádným plánovaným projektům Ostravy patří lanová dráha propojující centrum města s nejfrekventovaněji navštěvovanými turistickými atraktivitami (až 1,3 mil. návštěvníků ročně). Výsledky studie proveditelnosti ukázaly, že projekt je životaschopný a může postoupit do další fáze. Lanovka nebude vzhledem k nákladům součástí MHD, ale bude na ni napojena. Projekt byl rozdělen do 3 samostatných úseků, přičemž hlavní trasa, tedy propojení 2 nejnavštěvovanějších oblastí: technická památka Dolní oblast Vítkovice (3. nejnavštěvovanější turistický cíl v ČR) se ZOO, by měla spojit tyto cíle do 11,5 minut jízdy. Město v současné době hledá investora a zvažuje nejvhodnější formu PPP (public private partnership). Kromě snížení IAD v centru města by lanovka navázala na ostravskou historii, kdy obyvatelům nad hlavami jezdívaly vozíky uhelné lanové dráhy jako každodenní kolorit průmyslové éry.