V roce 2012 přijata Protihluková vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.