Ostrava pokračuje v ošetření jírovců maďalů vůči listožravému hmyzu klíněnce jírovcové. Specializovaná firma SAFE TREES započala v červnu s ošetřením stromů vůči tomuto hmyzímu škůdci. Do srpna letošního roku bude ošetřeno ve městě celkem 2079 jírovců maďalů, náklady přesáhnou 2,8 milionů korun bez DPH.

Listy kaštanů budou i nadále chráněny

Injektáže stromů proti klíněnce. Foto: Adolf Horsinka

Práce navazují na předchozí injektáže, poprvé byly v Ostravě touto metodou stromy ošetřeny v roce 2017. Nezávislé hodnocení o rok později prokázalo, že použitá technologie byla pro kaštany v našem městě účinná. U ošetřených stromů nezačaly předčasně opadávat a hnědnout listy, jako se to stalo u neošetřených stromů, neprosychaly jim koruny. V návaznosti na zkušenosti byla ošetření opakována i v následujících letech 2018, 2021 a 2022, aby byly jírovce chráněny a plnily svou ekologickou i společenskou funkci v městském prostředí.

Housenky klíněnky jírovcové požírají listy, které pak předčasně hnědnou, usychají a opadávají. Stromy tak slábnou a neplní své funkce ve městě. V Ostravě jsou přitom jírovce v populaci vzrostlých stromů zastoupeny ve významném počtu, najdeme je v parcích, ulicích i na sídlištích. Jejich ochrana proti škůdcům je proto velmi důležitá. Zahájení prací bylo plánováno s ohledem na ochranu hmyzích opylovačů na dobu po odkvetení jírovců. Ošetření navazuje na předchozí injektáže, opětovně ošetříme dosud zmapované jírovce. Dosavadní výsledky injektážemi ošetřených stromů jsou nadmíru uspokojivé, což je zřejmé zejména koncem léta, kdy máme jírovce ve městě stálezelené a plně olistěné,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Při ošetření je do kmenů stromů pod stálým tlakem injektován koncentrát účinné látky obsahující insekticid, jde o metodu tzv. endoterapie. Látku pak strom rozvede prostřednictvím transportních pletiv do všech jeho částí, včetně listů. Přítomnost insekticidních látek v listoví způsobuje minimální životnost škodlivých housenek a snižování celkové populace klíněnky. Nejvíc stromů bude letos ošetřeno v Moravské Ostravě a Přívozu (589), Slezské Ostravě (400), Ostravě-Jihu (370) a v Ostravě-Porubě (259) aj. V uplynulých létech (od roku 2017 do roku 2022) bylo v souhrnu ošetřeno 3321 jírovců. Zúročením této systematické péče, opakující se ve stanovených cyklech, jsou prospívající, zelené jírovce ve městě. Díky výrazné efektivitě ošetření předpokládáme prodloužení mezidobí jednotlivých injektáží na aplikační interval v rozmezí tří až pěti let.