Listy kaštanů budou i nadále chráněny

Publikováno: 24. června 2024

Ostrava pokračuje v ošetření jírovců maďalů vůči listožravému hmyzu klíněnce jírovcové. Specializovaná firma SAFE TREES započala v červnu s ošetřením stromů vůči tomuto hmyzímu škůdci. Do srpna letošního… Číst dále… »

Mýtní úmyslné těžby v lesích ve vlastnictví SMO v roce 2023

Publikováno: 31. ledna 2023

Na základě předloženého návrhu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy… Číst dále… »

Mýtní úmyslné těžby v lesích ve vlastnictví SMO v roce 2022

Publikováno: 15. února 2022

Na základě předloženého návrhu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města… Číst dále… »

Informace ke kůrovcové kalamitě

Aktualizováno: 8. srpna 2022

Informační portál http://www.nekrmbrouka.cz poskytuje vlastníkům lesa základní informace o jejich právech a povinnostech v souvislosti s řešením aktuální situace v lesích zasažených kůrovcovou kalamitou. Na… Číst dále… »

Mýtní úmyslné těžby v lesích ve vlastnictví SMO v roce 2021

Publikováno: 26. listopadu 2020

Dne 18. listopadu 2020 schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to v návaznosti na předložený… Číst dále… »

Optimalizace způsobu hospodaření v příměstských lesích statutárního města Ostravy

Aktualizováno: 27. října 2023

Město Ostrava otestuje moderní způsob hospodaření ve  svých lesích na území města, který je šetrnější k přírodě a zaručí zdraví lesního porostu. Jako takzvaně výzkumně-demonstrační plocha… Číst dále… »

Lesy ve správním obvodu ORP Ostrava

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrava se v současné době nachází 5 397,31 hektarů lesů, což představuje průměrnou lesnatost 16,28 procenta. Největšími… Číst dále… »

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb v městských lesích pro období 2019 - 2020
Aktualizováno: 19. února 2020

Dne 26. listopadu 2019 schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to v návaznosti na předložený… Číst dále… »

Výukové centrum Bělský les a Lesní škola

Aktualizováno: 8. listopadu 2017

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. zajišťuje činnost specializovaného vzdělávacího centra –  Lesní školy, jehož cílem je šíření osvěty o významu lesa ve všech… Číst dále… »