V průběhu května mohou ostravské školy žádat o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2018 do 30. dubna 2019. Školy zřizované statutárním městem Ostrava mohou o poskytnutí příspěvku o ozdravné pobyty, v souladu se statutem fondu, žádat každoročně do 25. května. Školy, které město Ostrava nezřizuje, pak na základě programu na poskytnutí dotací, o jehož vyhlášení ve středu rozhodlo zastupitelstvo města, pak mohou žádosti podávat ve lhůtě od 15. do 31. května 2018.

S úmyslem alespoň částečně kompenzovat negativní dopady nižší kvality ovzduší na zdraví svých obyvatel, zřídilo město již v roce 2010 Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který financuje významnou částkou ze svého rozpočtu. Z tohoto Fondu jsou hrazeny 14 denní ozdravné pobyty žáků ostravských mateřských a základních škol v oblastech s dobrou kvalitou ovzduší. Délka pobytu byla stanovena na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, podle kterého je prokázáno, že takto dlouhé pobyty mají na zdraví dětí mimořádně pozitivní a dlouhodobý vliv, na rozdíl od těch kratších. Od zřízení fondu byly poskytnuty prostředky na ozdravné pobyty pro více než 17 tisíc dětí.

Město Ostrava postupně od doby zřízení fondu navýšilo na realizaci ozdravných pobytů prostředky ze svého rozpočtu a na rok 2018 vyčlenilo na tento účel 22 miliónů korun, o 7 miliónů korun více, než v loňském roce.