Ostrava spustila pilotní projekt na sběr upotřebených jedlých olejů a tuků v městských obvodech Poruba a Třebovice. Rozmístěno v nich bylo celkem 32 speciálních kontejnerů o objemu 240 litrů. Jedlé oleje a tuky z těchto speciálních nádob bude svážet a dále ekologicky zpracovávat ostravská společnost Trafin Oil. Jeden olej tak bude použit dvakrát.

Ostrava dlouhodobě rozšiřuje možnosti, které vedou ke  zvýšení množství vytříděného odpadu. Statisticky připadá na každého obyvatele České republiky 1,3 litru použitého jedlého oleje na rok, a když bych to měla převést na Ostravu, tak jde skoro o 400 tun tuku, který z větší části bohužel skončí v ostravské kanalizaci. Přestože Ostravané mají možnost odevzdávat jedlé oleje a tuky již řadu let ve sběrných dvorech naší svozové společnosti OZO, rozhodli jsme se vyzkoušet i jiný způsob a to přistavení speciálních nádob v ulicích. Pilotně jsme vytipovali dva městské obvody – Třebovice a Porubu a ve spolupráci s ostravskou společností Trafin Oil jsme nechali umístit jejich kontejnery ke sběrným hnízdům.  Pokud se pilotní projekt osvědčí, speciální nádoby by mohly být k dispozici po celém městě,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

 Minulý rok Ostravané do sběrných dvorů odevzdali tři tuny jedlých olejů a tuků. Pilotní projekt by měl otestovat, o kolik jejich množství naroste díky novým nádobám. Firma Trafin Oil sesbírané oleje dále zpracovává a recykluje na surovinu, která může být použita v průmyslové výrobě například k výrobě biopaliv druhé generace nebo jako přísada do 100% recyklovaného leteckého paliva. Zpracovává a recykluje také PET lahve, ve kterých použitý jedlý olej občané do kontejnerů odevzdají.

Bariérami pro třídění tuků a olejů obecně jsou v současné době především špatná informovanost, chybějící infrastruktura a složitá manipulace při třídění a sběru oleje. Věříme, že se nám i v Ostravě, stejně jako v jiných městech, podaří zvýšit množství sesbíraného jedlého oleje, a to až o třicet procent. Máme připravenou informační kampaň, pomocí které chceme odstranit bariéry v třídění odpadních olejů. Účastnit se s ní budeme různých ekologických akcí, později bychom ji rádi představili také ve školách. Máme dobrou zkušenost s tím, že děti vzdělávají v tomto směru dospělé,“ uvedl Jan Hába, ředitel společnosti Trafin Oil.

V Třebovicích se nejprve uvažovalo o rozmístění nádob k rodinným domům, ale nakonec jsou v tomto obvodu umístěny dva speciální kontejnery o velikosti 240 litrů. Už nyní jsou z větší poloviny zaplněny. V městském obvodě Poruba bylo ke sběrným stanovištím umístěno 30 kusů nádob.

Stačí, když budou občané sbírat olej z domácnosti do PET lahví a ty pak vhodí do speciálních popelnic. Olej se nepřelévá, ale vhazuje dovnitř přímo v uzavřené lahvi. Do těchto speciálních popelnic ale nepatří technické, motorové či jiné podobné oleje, ale pouze jedlé, které používáme při přípravě jídel. Kontejnery budou pravidelně sváženy a olej z nich ekologicky likvidován. Firma ho dále přecedí, zbaví nečistot a zbytkové vody. Takto vyčištěný odpadní olej se stává surovinou k výrobě biopaliv do aut a letadel,“ dodává náměstkyně Kateřina Šebestová.

Od začátku letošního roku je každá obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků, které nesmí být ukládány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady, a to alespoň jeden den v týdnu. Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování může být přidávána k pohonným hmotám nebo po regeneraci může být využita v chemickém, gumárenském nebo dřevařském průmyslu. Velmi často ale končí v kanalizacích a následně v čistírnách odpadních vod, kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění, například ucpávají potrubí. Kontejnery mohou být podle nařízení rozmístěny v ulicích, u bydlišť občanů nebo se dají upotřebené oleje a tuky odevzdávat ve sběrných dvorech. V Ostravě tato možnost funguje již několik let.

Jak na to? Třídíme jedlé oleje – plakát ke stažení ZDE

 

Dvě popelnice se nachází v obvodu v Třebovicích. Najdete je na křižovatce ulic Třebovická a Pod Výhonem a další na ulici Kozinova (v blízkosti prodejního stánku) vedle stávajících kontejnerů.

 

Seznam třiceti popelnic v Porubě:

Matěje Kopeckého 635/29

Hlavní třída 590/111 (dvůr)

Matěje Kopeckého 484/13

Budovatelská 450/9

Dělnická 383/24

Dvorní 760/13

Bohuslava Martinů 805/2

Havlíčkovo náměstí 740/13

Jilemnického náměstí 1000/2

Španielova 924/15

Čkalovova 861/31

U sportoviště 1165/12

Opavská 1127/62

1. Čs armádního sboru 1322/26

Alžírská 1522/2

Vietnamská 1490/10

Mongolská 1432/26

Francouzská 6018/63

Marty Krásové 4448/7

Slavíkova 4400/31

Kosmická 1567/3

Podroužkova 6049/53

Aleše Hrdličky 1637/7

Marie Majerové 1649/25

Zdeňka Štěpánka 1879/4

Oty Synka 1855/39

Ivana Sekaniny 1806/3

Otakara Jeremiáše 6000/29

Pod nemocnicí X V zahrádkách

Klimkovická X Záhumenní