Přeskočit na obsah

Zastupitelé města na svém prosincovém zasedání projednali a vydali obecně závaznou vyhlášku č. 18/2023, která mění a doplňuje stávající vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města. Novela této normy mimo jiné zavádí i možnost mobilního svozu biologického odpadu, což v praxi znamená, že město může zavést i systém svozu vánočních stromků.

Na webové stránce města https://zdravaova.cz  je zveřejněn harmonogram svozů, ve kterých dnech bude městská společnost OZO Ostrava stromky svážet. Svoz od kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby, tedy tam, kde na těchto stanovištích stojí kontejnery o objemu 1 100 litrů, probíhá v termínu od 2. ledna do 16. února 2024.

 Jsem rád, že se nám při jednáních na Ministerstvu životního prostředí České republiky podařilo změnit názor na porušování zákona o odpadech při odkládání vánočních stromků způsobem, který byl praktikován dlouhá léta a probíhal pouze po omezenou dobu na začátku každého roku. Město v součinnosti se společností OZO dokáže zajistit další ekologické využití odložených stromků. Tento systém je tím nejjednodušším a nejlevnějším způsobem, jak svým občanům umožnit odložit vánoční stromek v souladu s legislativou i s ohledem na životní prostředí,“ řekl Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí a dodal „změnili jsme tedy naši odpadovou vyhlášku, která nám tak umožní svoz vánočních stromků uskutečnit v předem daném čase a stanoveným způsobem.“

Po vydání nového zákona o odpadech před dvěma lety neměl do té doby zavedený způsob odkládání vánočních stromků u kontejnerových stání z ostravských sídlišť oporu v zákoně. Lidé měli stromky odkládat ve sběrných dvorech. Stromky, které byly nedovoleně odloženy u kontejnerů, byly odstraňovány v rámci úklidu veřejných prostranství společně s nedovoleně odloženým objemným odpadem.

Před odložením vánočního stromku na vybrané místo je nutné stromek kompletně odstrojit a zbavit všech kovových a dalších součástí. Stromky budou sváženy na městskou kompostárnu a použity pro výrobu kompostu a zeminového substrátu.

 

Harmonogram svozu vánočních stromků ze sídlištní a bytové zástavby v týdenní intervalu od 2. 1. – 16. 2. 2024:

Pondělí Slezská Ostrava, Muglinov, Hrušov, Heřmanice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice
Úterý Poruba, Pustkovec, Martinov, Svinov, Třebovice
Středa Ostrava-Jih (Výškovice, Bělský les, Dubina), Hrabová
Čtvrtek Ostrava-Jih (Hrabůvka, Zábřeh)
Pátek Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Vítkovice

Obyvatelé rodinných domů nakládají s vánočními stromky jako doposud, tedy je mohou upravené na drobné kousky odložit do své nádoby na bioodpad, odložit do sběrných dvorů, případně po jejich vyschnutí použít jako dřevěné palivo.