V meziročním srovnání let 2016 – 2017 vzrostl počet cestujících přepravených Dopravním podnikem Ostrava o 2,6 miliónu.