Český hydrometeorologický ústav pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách index kvality ovzduší (IKO). Index kvality ovzduší představuje souhrnnou informaci o kvalitě ovzduší na konkrétní měřicí lokalitě. Od 18. 11. 2019 se výpočet indexu kvality ovzduší mění z důvodu přesnějšího posuzování aktuálního stavu kvality ovzduší a zdravotních dopadů s ním souvisejících.

„Snažili jsme se o vytvoření jednoduchého a srozumitelného způsobu jak informovat širokou veřejnost o kvalitě ovzduší,“ vysvětluje Jan Macoun, ředitel úseku kvality ovzduší ČHMÚ.

Nový index shrnuje stav ovzduší do jednoho čísla, které lze jednoduše interpretovat. Současně se jedná o komplexní ukazatel, který charakterizuje kvalitu ovzduší s ohledem na zdravotně podložená doporučení WHO. „Výhoda nového indexu je jeho jednoduchost a přehlednost. Základní dělení je trojstupňové a odpovídá barvám semaforu,“ doplňuje Václav Novák, vedoucí oddělení Informačního systému kvality ovzduší (ISKO).

Nový index kvality ovzduší byl navržen ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Zelená barva představuje velmi dobrou až dobrou kvalitu ovzduší a jedná se o ideální podmínky pro pobyt venku. Oranžová barva odpovídá přijatelné kvalitě ovzduší, kdy je již doporučeno omezení venkovních aktivit, zatímco červená barva označuje zhoršenou až špatnou kvalitu ovzduší a venkovní aktivita se nedoporučuje. Každý stupeň barevně rozlišuje další dva podstupně v závislosti na dopadu na citlivé skupiny obyvatel. Pro každý stupeň, resp. podstupeň jsou pak uvedeny i konkrétní rady a doporučení SZÚ k zajištění ochrany lidského zdraví. „Před zavedením nového indexu proběhl test na historických datech,“ upozorňuje Novák a zároveň doplňuje: „Ukázalo se, že nový výpočet přesněji vystihuje stav znečištění ovzduší při smogových situacích.“


Zdroj: ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV