Služba sdílených kol má v Ostravě své pevné místo a její oblíbenost mezi obyvateli města je velká. Od roku 2021 jsou stanice v každém z městských obvodů, v současnosti probíhá propojování také s okolními městy. Jedná se o zcela přirozený krok, který potvrzuje roli Ostravy jako krajské metropole.

Mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem na nextbiku!

Sdílená kola v Ostravě. Foto: Nextbike

Prostřednictvím sdílených kol tak již nyní lze vyrazit směrem na Ludgeřovice a Hlučín, nově nyní přibyla možnost vrácení kola ve Frýdku-Místku.

Tzv. bikesharing ve městě funguje od roku 2018, od roku 2019 je provozován firmou nextbike. Z počátečních tří obvodů, kde si mohli občané kola půjčit, došlo v roce 2021 k pokrytí všech 23 městských obvodů stojany a stanicemi. Město i provozovatel se snaží obyvatelům vycházet vstříc a služba se tak rozšiřuje také do okolních obcí a měst. Již delší dobu je tak možné kola půjčit a vrátit také například v Ludgeřovicích nebo Hlučíně, od dubna tohoto roku rovněž ve Frýdku-Místku.

Po oblíbené cyklostezce č. 59 Ostrava-Beskydy, která je mostem mezi městským ruchem a klidem přírody, je nyní možné se projet i na nextbiku. Trasa, oblíbená pro svou dostupnost a krásné scenérie, vede přes klidné části Ostravy do Frýdku-Místku a pokračuje až do Beskyd. Díky novému propojení systémů sdílených kol Ostravy a Frýdku-Místku je možné mezi oběma městy přejíždět a mezi těmito městy kola i vracet. Při půjčení v Ostravě platí i zde, že prvních 15 minut výpůjčky je hrazeno městem, pro držitele celoročního kuponu ODISKa pro tarifní oblast Město Ostrava a oblast XXL je to pak dalších 15 minut.

 „Služba sdílených kol se již v Ostravě zabydlela a jasně ukazuje, že Ostravané si oblíbili zdravý a ekologický způsob dopravy. Rozšíření bikesharingu do celého města a nově i do Frýdku-Místku je dalším krokem k posílení pozice Ostravy jako moderního a udržitelného města. Propojení Ostravy a Frýdku-Místku bikesharingem otevírá cyklistům úžasné možnosti, jak si užít krásy regionu a zároveň šetřit životní prostředí,“ komentovala další rozšíření náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Hana Tichánková.

„Už v roce 2020 se Frýdek-Místek domluvil na rozšíření provozu sdílených kol s nejbližšími obcemi – Baškou, Dobrou, Starým Městem, Sviadnovem a Žabní. Od roku 2021 přibyl i Paskov a pak už se samozřejmě začalo uvažovat o propojení až do Ostravy. Vzhledem k tomu, že bikesharing v obou městech provozuje stejná firma, logicky se to nabízí. Jsme rádi, že se to nyní povedlo ke spokojenosti obou měst, a hlavně uživatelů této služby,“ doplnil náměstek primátora Frýdku-Místku Lukáš Slíva.

Pokrytí samotné Ostravy sdílenými koly je v současnosti poměrně vysoké. V celém městě funguje 380 stanic. Přesto je možné, že existuje místo, kde by občané rádi viděli další stojany. Obdobně se může stát, že existují stanice, kde pravidelně sdílená kola scházejí nebo jsou jiným způsobem problematické. Do 16. června mají obyvatelé Ostravy možnost tato místa zaznačit do mapy, kterou město připravilo. Dostupná je online na adrese: https://www.pocitovemapy.cz/fajnova-bikesharing-2024/ .