Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě– Mariánských Horách, proti kterému se postavilo město Ostrava, městské obvody, Moravskoslezský kraj i obyvatelé, dostalo souhlas ministerstva životního prostředí (MŽP).

Vyplývá to ze stanoviska na internetových stránkách MŽP, proti kterému se nelze odvolat. Ministerstvo se v něm ztotožnilo se závěry posudku o vlivech projektu na životní prostředí, podle kterého budou tyto vlivy přijatelné. Ostrava se hodlá proti rozhodnutí bránit všemi možnými prostředky.

Společnost SUEZ Využití zdrojů a. s. v Ostravě od roku 1999 provozuje spalovnu s kapacitou 25 tisíc tun odpadů ročně. Ve stejném areálu, který je na území určeném pro těžký průmysl, chce postavit další linku. Její kapacita měla původně být 20 tisíc tun, pak ji firma snížila na 15 tisíc tun. Záměr zdůvodňuje především rostoucí produkcí odpadu v regionu.

„Ministerstvo životního prostředí posoudilo vlivy záměru Cennzo Ostrava na životní prostředí a veřejné zdraví a vydalo souhlasné závazné stanovisko. V rámci závazného stanoviska MŽP stanovilo investorovi 11 podmínek, které musí dodržet v různých fázích realizace záměru. Díky požadavku na realizaci kompenzačních opatření směřujících do oblasti ochrany ovzduší je záměr pro životní prostředí akceptovatelný. Ministerstvo pak nemá podle evropské směrnice EIA jinou možnost než vydat souhlasné stanovisko,“ uvedlo ve stanovisku MŽP.

Mluvčí MŽP Petra Roubíčková uvedla, že podmínky pro investora pomohou snížit znečištění. Jednou z podmínek je, že firma ještě před spuštěním nové linky musí na území Ostravy eliminovat 1288 kilogramů prachu ročně. „Uvedené číslo představuje čtyřnásobek maximálního množství emisí prachu, které bude moci provoz nové linky ročně vypouštět do ovzduší,“ uvedla Roubíčková. Je na firmě, jaká opatření pro snížení prachu provede.

Primátor Ostravy Tomáš Macura řekl, že rozhodnutí ministerstva ještě ‚rozdýchává‘. „Budeme se bránit všemi prostředky a je pro mě s podivem, že ministerstvo namísto toho, aby nám tady doručilo nějaké řešení, které by pomohlo významněji zlepšit ovzduší, tak nám povoluje nový emisní zdroj na území města,“ řekl Macura.

„Město, na jehož území právě vzniká nový emisní zdroj, by mělo být to nejkompetentnější se k tomu vyjadřovat, samozřejmě i kraj. Takže pro nás je to nepochopitelné. Do poslední chvíle jsme věřili, že spalovna povolena nebude,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Podle primátora MŽP použilo i nekorektní argumenty. „Stanovisko je postaveno na tom, že údajně ten projekt více škodlivin odebere, než přidá. Ale ta úvaha je pro mě úplně bizarní,“ dodal Macura.

MŽP podle něj počítá s tím, že investor na své náklady vymění určité množství starých kotlů za ekologické. „Ale kotle musí splňovat do roku 2022 zákon o ovzduší, takže bez ohledu na to, jestli tu bude, nebo nebude spalovna, musí být vyměněny. Považovat toto za kompenzační opatření považuju za výsměch,“ řekl Macura.

Vedení města zjišťuje, jak se proti rozšíření spalovny může bránit. „Můžeme se bránit v územním řízení. Chceme na svou stranu získat i kraj, abychom postupovali jednotně,“ řekl primátor.