Materiálově nebo energeticky bylo využito 42.034 t odpadu, což představuje 37,3 % všech komunálních odpadů vyprodukovaných v Ostravě v roce 2017. Největší měrou se zde projevil nárůst produkce odpadu ze zeleně a stavebních odpadů. Biologicky rozložitelného odpadu bylo v roce 2017 vyprodukováno 14.441 t, tedy o více než tři tisíce tun. Pokračoval také zvýšený zájem o svoz zeleně od rodinných domů. Stavebního odpadu odevzdali obyvatelé o 5.073 t více.

Srovnání míry využití odpadů v letech 2010 – 2017

Rok Celková produkce komunálních odpadů Využitý odpad Nevyužitý odpad
2010 87 634 17 116 70 518 19,5%
2011 94 154 24 393 69 761 25,9%
2012 100 896 33 070 67 826 32,8%
2013 102 068 38 066 64 002 37,3%
2014 106 648 42 979 63 669 40,3%
2015 99 274 35 362 63 912 35,6%
2016 102 961 36 544 66 417 35,5%
2017 112 570 42 034 70 536 37,3%