Krajská soutěž „O KERAMICKOU POPELNICI“

Publikováno: 10. června 2024

Jako každý rok, tak i letos znají tradiční soutěže v třídění odpadů své vítěze. Sídla, jejichž občané nakládají se svými odpady nejlépe, získávají každoročně prestižní ocenění… Číst dále… »

Kam s použitými pneumatikami???

Publikováno: 7. června 2024

Použité pneumatiky jsou podle současné platné legislativy výrobkem s ukončenou životností a na nakládání s nimi se vztahují povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou… Číst dále… »

V předávání vysloužilého elektrozařízení k recyklaci se stále zlepšujeme

Publikováno: 20. května 2024

Bez elektrospotřebičů si už v dnešní době dokážeme život jen těžko představit. Využíváme je denně, ať už v práci, domácnosti nebo pro zábavu. Jsou stále modernější a… Číst dále… »

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Publikováno: 28. února 2024

Dne 1. ledna 2024 vstoupila v platnost novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Ostravy, která doplnila a… Číst dále… »

Nakládání s komunálním odpadem v Ostravě za rok 2023

Aktualizováno: 10. května 2024

Nakládání s komunálním odpadem pocházejícím z nepodnikající činnosti fyzických osob a výrobků s ukončenou životností upravuje Obecně závazná vyhláška města č. 12/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství… Číst dále… »

Nakládání s komunálním odpadem v Ostravě za rok 2022

Publikováno: 28. prosince 2023

Nakládání s komunálním odpadem pocházejícím z nepodnikající činnosti fyzických osob a výrobků s ukončenou životností upravuje Obecně závazná vyhláška města č. 12/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství… Číst dále… »

Ostrava jako první město v České republice začíná třídit a využívat směsné odpady

Publikováno: 26. října 2023

Městská odpadová společnost OZO Ostrava spouští do provozu novou automatickou třídicí linku na směsný komunální odpad (SKO) za 280 milionů korun. Tato technologie, první svého… Číst dále… »

Ostravané odpad třídí – má to smysl

Publikováno: 27. července 2023

Ani v roce 2022 občané města nepolevili v odkládání tříděného odpadu do speciálních nádob a sběrných dvorů. Při sběru a následném nakládání s vytříděným odpadem… Číst dále… »

Celková produkce odpadů

Publikováno: 19. července 2022

V roce 2021 vyprodukovali občané města 119 167 tun komunálního odpadu, o 6 796 tun více než v roce 2020, v procentuálním vyjádření činí nárůst 6 %.  Celkové… Číst dále… »

Výše poplatku činí i v roce 2022 na osobu na kalendářní rok 498 Kč

Publikováno: 20. června 2022

Výše poplatku činí i v tomto roce 498 Kč na osobu a kalendářní rok. Platí se (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek… Číst dále… »