Na základě předloženého návrhu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro rok 2022. Ve většině případů se jedná o lesní porosty v mýtním věku, porosty se sníženým zakmeněním a sníženou stabilitou. Schválené těžební zásahy jsou blíže uvedeny v tabulce, ve které jsou zároveň uvedeny informace o předpokládaném termínu realizace prací, včetně provedení obnovy dotčené části lesa. Veškeré zásahy budou realizovány společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která v předmětných lesích dlouhodobě hospodaří. Veřejnost bude zároveň přímo v terénu informována o provádění těchto mýtních úmyslných těžeb formou informačních tabulí umístěných u konkrétních porostů.

 

Po kliknutí na JPRL se zobrazí mapový snímek lokality plánovaného těžebního zásahu.

JPRL

Katastrální

území

Číslo

parcely

Lesní komplex

Plocha

(ha)

Objem

(m3)

Předpoklad

těžby (kvartál)

Termín

obnovy

 

Podmínky realizace

31 A 11 Stará Ves nad Ondřejnicí 2088 Hůrka 0,40 80 4. Q. J 2023

 

32 E 11 Stará Ves nad Ondřejnicí 3204 Černý les 0,25 55 1. Q. J 2023

 

 

 

32 E 11 Stará Ves nad Ondřejnicí 3204 Černý les 0,25 50 1. Q. J 2023
32 E 11 Stará Ves nad Ondřejnicí 3204 Černý les 0,20 45 1. Q. J 2023
34 A 15 Stará Bělá 2577 Díly 0,30 80 4. Q. J 2023

 

34 B 9 Proskovice 42/1 Díly 0,30 70 1. Q. J 2023

 

37 C 8c Stará Bělá 2311/1 Palesek 0,40 15 1. Q. J 2023

 

39 A 11 Proskovice 255/20 0,02 10 1. Q. J 2022

 

 

39 A 11 Proskovice   255/22 0,05 10 1. Q. J 2022
40 D 12 Stará Bělá 3144 Hůrka 0,50 200 4. Q. J 2023

 

42 D 10 Stará Bělá 1673 Bělský les 0,30 100 1. Q. J 2022

 

48 A 10b Svinov 1777/1 Hranečník 0,50 150 1. Q. J 2022

 

50 C 12

Mariánské

Hory

238 Hulváky 0,22  70 1. Q. J 2023

 

50 A 11

Nová Ves

u Ostravy

212/1 Hulváky 0,32 170 1. Q. J 2023 Pouze v případě současného odstranění stromů rostoucích mimo les podél komunikace ulice 28. října na pozemku parc. č. 491/49 v k. ú. Nová Ves u Ostravy.
50 L 12

Nová Ves

u Ostravy

254/6 Nová Ves 0,29 60 1. Q. J 2023

 

51 A 6 Zábřeh-VŽ 467/3 0,12 50 4. Q. J 2023

 

73 B 12

Krásná pod

Lysou Horou

1972/1 Jestřábí 0,16 40 1.Q. P 2022

 

77 D 6b

Slezská

Ostrava

 4459/5 0,50 300 1. Q. J 2023

 

77 D 6b

Slezská

Ostrava

 4459/5 0,50 300 1. Q. J 2023

Celková plocha: 5,58 ha

Celkový objem: 1 855 m3