Porubský městský obvod, nad rámec finanční podpory poskytované ostravským školám z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, zajistil ozdravné pobyty pro dalších téměř sedm set žáků 1. stupně porubských základních škol. Na ozdravné pobyty děti vyrazí v následujícím půl roce v celkem osmi turnusech. První začíná 15. října a poslední skončí v březnu příštího roku. Děti vyjedou do turistických středisek Malá Morávka v Jeseníkách a Tři Studně na Vysočině. Cílem projektu je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol městského obvodu Poruba a zlepšení jejich zdravotního stavu.

„Je důležité, aby děti v době, kdy jsou v Ostravě zhoršené rozptylové podmínky, mohly vyjet do přírody. Pobyty se uskuteční v lokalitách s vysokou kvalitou ovzduší a děti budou maximum času trávit na čerstvém vzduchu. Jsme rádi, že se nám opět podařilo získat peníze a stejně jako v minulosti mohou děti vyjet do přírody,“ uvedl místostarosta Petr Zábojník.

Náklady na ozdravné pobyty činí cca 3,6 mil. Kč. Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 700 tis. Kč a částkou 1,3 mil. Kč ze svého Fondu životního prostředí se na jejich financování podílí městský obvod Poruba.

Projekt Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2018/2019 vznikl za finanční podpory Moravskoslezského kraje.