Od září loňského roku mohly obce žádat o poskytnutí dotace z programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty dětí předškolního věku ŽPZ/04/2018“. Peněžní prostředky jsou určeny na ozdravné pobyty dětí předškolního věku v doprovodu osoby starší 18 let v oblastech, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM10 v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011 až 2015 je rovna nebo vyšší než 50 µg.m-3 na 50 % nebo více než na 50 % území příslušné obce. Dotaci je možno využít v období dvou let do 30. dubna 2020.

Městské obvody města Ostravy, které jsou v tomto případě příslušné žádost o dotaci podat, tak mohly rozšířit nabídku ozdravných pobytů, které zabezpečuje město poskytováním příspěvků a dotací školám na území města. Této možnosti pak využily městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Stará Bělá a Michálkovice. Společně tak bude moci vycestovat za čistým vzduchem přes 500 dětí. Nejvíce dětí chce na ozdravný pobyt poslat městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, cca 330, a to již do konce dubna letošního roku. Celou dotaci chce v aktuální topné sezóně využít také městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, který počítá s dotací pro cca 90 dětí. Naopak Stará Bělá a Michálkovice počítají s rozdělením dotace do dvouletého období.

Statutární město Ostrava ze svého Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší poskytlo spolufinancování na projekty těchto městských obvodů v celkové výši 5 851 800 Kč. Na včerejším jednání o tom rozhodla rada města.