Dotaci na čištění komunikací ve výši téměř 10 milionů korun získalo město Ostrava z dotačního programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Byl určen pro města postižená vysokou prašností. Ostrava využívá nadlimitní čištění komunikací s úspěchem již delší čas z vlastních prostředků. Jen za loňský rok se městu podařilo z komunikací odstranit 4,4 tuny nečistot.

Součástí projektu je také vyhodnocení účinnosti tohoto nadlimitního čištění komunikací na kvalitu ovzduší, proto bylo v pondělí 19. října zahájeno měření kvality ovzduší mobilním vozem v ulici Sokolská třída. Měření provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Ve městě je 366 kilometrů státních, krajských i městských komunikací, které jsou rozděleny podle prachových map do tří kategorií. Městu z toho patří 149 kilometrů, kraji 156 kilometrů, Ředitelství silnic a dálnic má v Ostravě ve své správě 61 kilometrů silnic. Ročně město na jejich čištění vynaloží až 30 milionů korun. Jen na čištění silnic I. třídy ve správě ŘSD je to 5,6 milionu korun a u silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje částka dosahuje výše 11,9 milionu korun ročně. V závislosti na kategorii, do které silnice dle prachové mapy spadá, se pak odvíjí frekvence čištění. Samosběrným vozem se čistí 1 až 3 x měsíčně, kropičkou 2 až 3 x měsíčně, celkem tedy šestkrát za měsíc. Přitom zákon ukládá čistit cesty dvakrát ročně.

„Tak rozsáhlé čištění cest není ve městech úplně běžné. Chceme v něm pokračovat i v dalších letech. Jen v roce 2019 bylo na území města sesbíráno 4402 tun smetků, což byla nejvyšší hodnota za posledních pět let,“ připomněla resortní náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.