Město Ostrava vyhlásilo v pondělí 19. února soutěž pro děti ostravských základních škol s názvem Nebuď LAMA, buď eco-friendly. Akce je součástí kandidatury Ostravy na Evropské zelené město 2020. Děti mají za úkol natočit videospot nebo připravit prezentaci, slideshow či animaci na jedno z daných témat. Dvě vítězné školy získají peníze na modernizaci školních budov. Ve hře jsou také outdoorové kamery, tablety, koloběžky nebo příspěvek na výlet pro celou třídu.

 

Soutěžní týmy v počtu maximálně pěti dětí budou vyrábět videospoty na tato témata:

  1. Můj domácí recyklovaný výrobek.
  2. Používám výrobky, které nejsou náročné na výrobu a jdou snadno recyklovat.
  3. Co by EkoLAMA nikdy nedělala?
  4. Nejlepší eco-friendly rekLAMA nejen pro LAMY.
  5. Jak by vypadal ideální svět, kdyby lidé nebyli lamy a starali se o přírodu kolem sebe?
  6. Nejsem LAMA, neplýtvám.

Dva nejlepší týmy vyhrají zpracování studie proveditelnosti komplexní obnovy budovy s cílem aplikace dalších energeticky úsporných opatření i technologií v duchu a ideálu konceptu „chytrých budov“. Studie bude mimo jiné zahrnovat hodnocení aktuálního stavu příslušného objektu; návrh technicky realizovatelných opatření, včetně odhadu potřebných investic, propočet efektivity opatření; časový plán prací a možnosti jejich koordinace s ohledem na zajištění výuky. Přípravu a realizaci včetně financování navrhovaných řešení zajistí statutární město Ostrava.

Podle konkrétních možností se bude rekonstrukce škol vždy týkat například otopné soustavy a její regulace, modernizace osvětlení, ventilačních nebo případně klimatizačních systémů pro dosažení vyššího komfortu během výuky, doplnění protihlukových opatření, vybudování vhodného obnovitelného zdroje energie, nabíjecích míst pro elektrokola, systému zachytávání dešťové vody pro další užití např. v demonstračních zavlažovacích systémech nebo obecně udržování příznivého mikroklimatu v okolí školy v létě a další chytrá řešení.

Videa bude hodnotit porota i veřejnost hlasováním na facebookových stránkách https://www.facebook.com/NebudLamaBudEcoFriendly/.

Do soutěže se mohou zapojit všechny základní školy na území Ostravy zřízené městem, které sídlí v budovách ve vlastnictví města. Zaslat mohou až dvě videa. Termín pro uzavření soutěže je čtvrtek 29. března 2018.