Investice Dopravního podniku Ostrava do pořízení 105 nových autobusů s pohonem na zemní plyn přinesla snížení vypouštění oxidu uhličitého o cca 980 t ročně. Součástí jejich pořízení bylo také vybudování plničky na CNG v Ostravě-Martinově. Minulý týden byla pak zprovozněna druhá, v garážích na Hranečníku, která ve špičce odbaví plnící zařízení více než 4 autobusy za osm minut. Náklady na její pořízení činily více než 70 miliónů korun a díky snížení provozních nákladů je návratnost kalkulována na 6 let. Autobusy totiž již nemusí přejíždět k tankování CNG do martinovské plničky a v součtu tak ušetří 500 km denně na přejezdech. Kromě finanční úspory dojde také k dalšímu snížení emisí z provozu z těchto autobusů.

„Už loni jsem Ostravanům slíbil dopravní podnik bez dieselových motorů do konce roku 2020. Tohle je další významný krok na cestě k tomuto závazku. Dvěma CNG plnícími zařízeními navíc ušetříme našim řidičům a vozidlům v součtu 500 km denně na přejezdech, takže ten ekologický dopad se projeví okamžitě,“

řekl k otevření plničky generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

„Město Ostrava ekologizuje nejen hromadnou dopravu, ale také vozový park magistrátu a městských obvodů. Přispívá tím ke zlepšení životního prostředí v Ostravě. Zřízení nové CNG stanice na Hranečníku je dalším příspěvkem k ekologizaci dopravy v Ostravě. Protože bude mít vyšší kapacitu, možnost ji využít dostanou také externí subjekty, například Městská policie Ostrava. A protože řidiči autobusů budou moci tankovat nejen v Martinově, ale také na Hranečníku, najedou méně kilometrů, čímž se sníží prašnost ve městě. Každý krok, který zlepšuje životní prostředí v Ostravě, se počítá a aktivity města v této oblasti rozhodně nekončí,“

doplnil radní pro dopravu Lukáš Semerák.

Plnička CNG v garážích na Hranečníku.

Jedná se o nejsilnější plnicí stanici ve střední Evropě, a zdaleka největší stanici v České republice. Speciální hyper výkonné kompresory o celkové kapacitě 3.500 kubíků, umožňují této stanici plnit desítky ekologických autobusů za hodinu.  K 1. 10. 2018 provozuje DPO 284 autobusů, 118 z nich s pohonem na CNG. Dalších 50 plánuje Dopravní podnik nakoupit v nejbližších dvou letech. Nová plnička na Hranečníku může navíc sloužit i externím vozidlům (např. Městské policie Ostrava), kapacitně jich zvládne až 40 za den.

Využívání vozidel s pohonem na CNG přináší především výrazný pokles emisí (PM, NOx a polyaromatických uhlovodíků). Z pohledu poklesu emisí oxidu uhličitého je však výrazně efektivnější elektrický pohon, který nemá žádné přímé emise oxidu uhličitého v místě spotřeby. Strategickým cílem města je proto dosažení 60% podílu vozidel s elektrickým pohonem do roku 2025.


Zdroj informací a fotografie: Dopravní podnik Ostrava, a. s.