Městský obvod Radvanice a Bartovice v roce 2022 úspěšně ukončil realizaci projektu „Budování zelené infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B“, který je tvořen 7 dílčími projekty.

Projekt je podporován z Norských fondů, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ výzva č. NF Call-4A -3.4.2.1 Bergen. Cílem projektu je realizace přírodě blízkých opatření pozitivně ovlivňující dopady v souvislosti se změnou klimatu na území městského obvodu a současně realizací došlo ke zlepšení kvality sídelní zeleně.  Z podpory byly provedeny dílčí projekty:

–       Alej na ulici Dalimilova

–       Estetizace ulice Třanovského

–       Estetizace ulice Karvinská

–       Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k. ú. Radvanice

–       Revitalizace zeleně kolem domů s pečovatelskou službou v Ostravě – Bartovicích

–       Výsadba stromů a terénní úpravy na ulici Karvinská

–       Obnova VKP ulice Bartovická

V rámci jednotlivých projektů bylo provedeno kácení stromů na základě provedených dendrologických průzkumů, sanační zásahy na stávající zeleni, výsadba nových dřevin, založení nových záhonů
a provedení sadových úprav.

Projekt navazuje na již zrealizované projekty, které se týkají zeleně a mají pozitivní dopad na životní prostředí a kvalitu ovzduší v městském obvodě. Provedení zelené infrastruktury vytvoří jakousi zelenou stěnu k obydlím v místě, kde prochází nejčastěji z hlediska větru prachová vlečka z blízké průmyslové aglomerace, a tím se také umožní snížit prašnost v městském obvodě.

Celkové způsobilé výdaje: 11.820.785,28 Kč

Dotace EU: 10.638.706,75 Kč (90 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1.182.078,53 Kč (10 %).

Komunikační plán projektu ke stažení ZDE