Úspěšně provedenou rekultivací brownfield lze jednoznačně označit území dnešní Nové Karolíny. Předmětné území bylo obrovským brownfieldem v samotném centru Ostravy. Původně na pozemku stála koksovna, založená v roce 1858, briketárna a chemický závod Ostravit. V roce 1905 zde byla zřízena elektrická ústředna, která dodávala energii mnohým šachtám v okolí. Postupem času byly průmyslové aktivity na tomto území utlumeny – například provoz koksovny byl zastaven v roce 1982. Poté následovala demolice všech staveb a zařízení kromě dvou objektů – takzvané Elektrocentrály a Ústředny (obě historické budovy jsou dnes chráněny jako památky průmyslové architektury). Celé území bylo kvůli značné ekologické zátěži dekontaminováno a vznikla tu rozsáhlá stavební plocha. Nyní na ní stojí multifunkční obchodní centrum, bytové domy, kancelářské prostory, oddechová, zábavní a sportovní zařízení (Trojhalí), prvky pro děti jsou zde rozsáhlé parkovací plochy, zelené plochy a prostory s jiným využitím. Celé území je hojně navštěvováno občany a koná se zde velké množství kulturních akcí.