Do ovzduší se bude dostávat o 110 tun prachu ročně méně! Už 699 žádostí totiž podali obyvatelé Ostravy na výměnu starého kotle za nový ve druhé vlně kotlíkových dotací. Spolu s první výzvou, kde jich bylo 423, se celkem jedná o 1122 nových moderních zařízení. Pro Ostravany je to dobrá zpráva.

Starý kotel vyprodukuje ročně až 100 kilogramů prachu. „Při jednoduchém propočtu zjistíme, že ročně ubude ve městě po výměně všech kotlů z žádostí z první i druhé vlny přes 110 tun prachu. Vyměněno tak bude již zhruba 60 procent starších zařízení. Těší nás, že obyvatelé města na výzvu reagovali v tak vysokém počtu, a že jim životní prostředí ve městě není lhostejné. Realizovanou kampaň považuji za úspěšnou,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Ostravským žadatelům město přispívá až 10 tisíci korunami na nový kotel a všem bylo nabídnuto poskytnutí bezúročné zápůjčky až do stoprocentní výše. Město Ostrava rovněž otevřelo po řadu týdnů informační místo na Sokolské třídě v budově radnice. Ostravané byli o druhé výzvě kotlíkových dotací informováni prostřednictvím kampaně, jejíž součástí byl roznos materiálů do schránek všech rodinných domů na území města, besedy v městských obvodech, plakáty ve vozech MHD, byla rozdávána kotlíková káva. Na sociálních sítích mělo úspěch dětmi zpracované video k výměně starého kotle za nový. Ostravané požádali o bezúročné zápůjčky v 15 případech v celkové hodnotě 1,73 milionu korun.

Ve druhé vlně město postupně přispěje žadatelům s ostravskou adresou zhruba sedmi miliony korun na desetitisícových příspěvcích.