S chystanou třetí etapou kotlíkových dotací stát zahájí na území Moravskoslezského kraje pilotní projekt. Lidem s nízkými příjmy poskytne peníze předem na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva. Zájemci, kteří si chtějí pořídit ekologičtější typ vytápění, tak získají na pořízení kotle bezúročnou půjčku.

Žadatelé dostanou celou částku na pořízení nového kotle předem. Po jeho pořízení se od dluhu odečte přiznaná dotace na kotel a zbývající částku tak začnou žadatelé bezúročně splácet.

„Moravskoslezský kraj byl vybrán kvůli nejhoršímu stavu ovzduší v republice. Zároveň je zde zastoupen vyšší podíl domácností s nižšími příjmy. Pokud bude o tuto pilotní výzvu zájem, budeme zvažovat její rozšíření i do dalších krajů, které se potýkají se špatnou kvalitou ovzduší, především Ústeckého a Karlovarského,“ řekla mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová.

Ostrava jako jedno z mála měst žadatelům již dříve bezúročné půjčky poskytovala a to ve výši 100 procent právě na dobu překlenutí období mezi schválením dotace a jejím následným vyplacením. A navíc přispívá žadatelům vlastnících rodinný dům na území města částkou až 10 tisíc korun.

„Do dnešního dne bylo uzavřeno třicet tři smluv o bezúročných zápůjčkách v celkové výši 3 838 750 korun. Vráceno je šest zápůjček ve výši 612 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně primátora při životní prostředí Kateřina Šebestová.

„Dotace na kotel pokrývá většinu výdajů na jeho pořízení, takže i nízkopříjmové domácnosti mohou s bezúročnou půjčkou od města kotel vyměnit bez vlastních nákladů nebo jen s minimálními. Motivace je velká – získání nového kotle zdarma či téměř zdarma bez použití vlastních peněz,“ dodala Šebestová.

Město Ostrava v rámci informační kampaně nechalo roznést do všech domácností obálky s formulářem žádosti a letáčkem, jak žádost správně vyplnit. Dávalo všem zájemcům pomoc formou poskytování informací o zápůjčkách a příspěvku města stejně jako o celém postupu podávání žádostí v rámci uskutečněných seminářů v ostravských obvodech, v infopointu u radnice – tzv. kotlíkové kanceláři – a také na odboru ochrany životního prostředí. V kotlíkové kanceláři byl také k dispozici počítač, na kterém si žadatelé mohli vyplnit a odeslat elektronickou žádost. Magistrátní úředníci pomáhali také při vyplňování těchto žádostí.

Na území města se podle Českého statistického úřadu nachází 2429 kotlů na pevná paliva, která jsou umístěna v rodinných domech. Jedná se o údaj, který zahrnuje nejen kotle určené k výměně, ale i kotle, které mohou být provozovány i po 1. září 2022. Do začátku listopadu bylo na území města vyměněno 849 kotlů.