Město zajistilo odstranění černé skládky v lokalitě řadových garáží mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Ostravě-Přívoze.

„Nešvar černých skládek se bohužel rozrůstá, majitelé pozemků často nemají snahu problém řešit. Likvidaci skládky v Ostravě-Přívoze předcházel náročný proces, neboť stát, jakožto vlastník pozemku, nekonal. Město tohoto většinového vlastníka pozemku opakovaně vyzvalo k odklizení odpadu, ten však reagoval nevstřícně, načež se dokonce pozemku vzdal. Takhle jsme to nechtěli nechat, proto jsem ráda, že se nám podařilo likvidaci téhle černé skládky zajistit,“ vysvětluje Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Černá skládka dosáhla značných rozměrů, obsahovala různý odpad stavební, demoliční, velkoobjemový, směsný komunální, pneumatiky či odpad z elektrospotřebičů. Areál bývalých garáží se od roku 2012 stal místem, kde byl odpad nezákonně shromažďován.

„Obdrželi jsme řadu stížností nejen ze strany občanů, ale i vedení nedaleké školy a dalších subjektů. Podněty evidovala Policie České republiky i Městská policie Ostrava. S ohledem na zajištění bezpečnosti jsme v místě nechali nainstalovat kameru a díky součinnosti s městskou policií se pak podařilo vyřešit hned několik přestupků nezákonně odloženého odpadu na této skládce,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Náklady na odstranění této černé skládky činily 1,7 milionu korun a bylo odvezeno 621 tun odpadu.

Kromě skládky na ulici Úprkova řeší město obdobnou skládku v lokalitě řadových garáží na ulici Muglinovská, na levém břehu Ostravice. I tato skládka bude odstraněna v průběhu tohoto roku.

Pokud se vlastník pozemku dozví o nezákonně soustředěném odpadu na svém pozemku, je podle zákona o odpadech povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Fyzické osobě za založení černé skládky hrozí pokuta až do výše 100 000 korun, podnikateli či právnické osobě až do výše 10 milionů korun.