Obyvatelé městského obvodu Ostrava-Jih mohou do pátku příštího týdne odkládat předměty z běžného chodu domácnosti, které se pro svůj rozměr nevejdou do popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad do přistavených kontejnerů společnosti OZO Ostrava s.r.o. Harmonogram přistavení kontejnerů je k dispozici na stránkách městského obvodu nebo společnosti OZO Ostrava.

Radnice Ostravy-Jihu ve spolupráci se společností OZO Ostrava tuto službu pro obyvatele zajišťuje pravidelně s cílem umožnit odložení objemného odpadu i obyvatelům, kteří do sběrného dvora nemají možnost sami zajet a také omezit vznik černých skládek, za které jsou považovány také objemné odpady odložené lidmi u popelnic na směsný nebo tříděný odpad.

Do velkoobjemových kontejnerů ale také není dovoleno odkládat vše, co se zrovna obyvatelům doma nehodí. Nepatří do nich stavební suť, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje aj.), bioodpad nebo elektrospotřebiče. Pro jejich odložení slouží síť sběrných dvorů. V nich je možno bezplatně odevzdat objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika …), nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné …), elektrospotřebiče, zeleň, textil nebo pneumatiky z osobního automobilu. Za poplatek se ve sběrných dvorech odevzdávají jen stavební odpady.

Společnost OZO Ostrava také nabízí svoz odpadu z místa bydliště za poplatek ve výši 50 až 400 korun dle objemu. Službu lze objednat na tel. č. 800 020 020, a to od pondělí do pátku od 7 do 14 hodin.