Obyvatelé města Ostravy loni vyřadili 379 tun elektra. Uspořili tak více než čtyři a půl tisíce MWh elektřiny, téměř 250 tisíc litrů ropy, 21 tisíc metrů krychlových vody a 191 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o téměř 1 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 4 394 tun.

Na zpětném odběru elektrozařízení se významnou měrou podílí městská společnost OZO Ostrava s.r.o.: místy zpětného odběru jsou všechny ostravské sběrné dvory, OZO zajišťuje svoz odložených elektrozařízení z červených kontejnerů a ve svém areálu poskytuje prostory pro provoz chráněné dílny na demontáž elektrozařízení. Za tyto aktivity obdržely město Ostrava a společnost OZO Ostrava od společnosti ASEKOL certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Děkujeme i Vám, že staré spotřebiče dáváte tam, kam patří. Má to smysl!

Certifikát environmentálního vyúčtování