Kotlíková kancelář je pro zájemce v informačním centru, v přízemí Nové radnice na Prokešově náměstí. Zaměstnanci odboru ochrany životního prostředí budou poskytovat veškeré informace a pomohou s vyplňováním žádostí ve dnech od 1. do 13. června 2022 vždy v pondělky (13:00 – 17:00) a středy (9:00 – 15:00).  Žadatelům bude na místě k dispozici také počítač. V případě potřeby bude provoz kotlíkové kanceláře prodloužen či rozšířen o další dny v týdnu.

„Podobně jako v předchozích výzvách bude otevřena pro občany města Ostravy také takzvaná „Kotlíková kancelář“. Osvědčilo se nám, že můžeme žadatelům pomoct s vyplňováním žádostí. Vše je pak pro ně už velmi snadné. Žádost s naším pracovníkem vyplní a pak již jen jednoduše elektronicky odešlou,“ doplnila Kateřina Šebestová.

Žádosti ve 4. výzvě kotlíkových dotací bude přijímat krajský úřad od 13. června do 31. srpna 2022 a jejich počet nebude omezen. Výměna stávajícího kotle musí být provedena do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, tedy nejpozději do 30. září 2025.

Doporučujeme také pravidelně sledovat webové stránky Moravskoslezského kraje https://lokalni-topeniste.msk.cz. Eventuálně využít „kotlíkovou linku“: 595 622 355 nebo „kotlíkový e-mail“: kotliky@msk.cz

Nová výzva je určena pro domácnosti s nízkými příjmy – na dotaci tedy budou mít nárok domácnosti tvořené osobami, jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170.900 korun.

Žadatel musí být vlastníkem rodinného domu či rekreačního objektu, ve kterém trvale bydlí a používá pro jeho vytápění kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který je napojen na otopnou soustavu a komínové těleso a nesplňuje požadavky minimálně 3., 4. nebo 5. třídy. Podporovány jsou výměny pouze za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. S příspěvkem statutárního města Ostravy může domácnost získat dotaci až do výše 197.500 korun.