Informace o svozu odpadu a provozu sběrných dvorů OZO Ostrava o Velikonocích

V Ostravě nebude o Velikonocích omezen svoz odpadu a otevřeny budou i čtyři sběrné dvory. S příchodem dubna navíc přecházejí všechny sběrné dvory OZO Ostrava na prodloužený letní provoz a bioodpad bude opět svážen co dva týdny. Rovněž startuje prodej pytlovaného kompostu a zeminového substrátu.

„V období velikonočních svátků bude v Ostravě svoz odpadu probíhat bez omezení, podle běžného harmonogramu,“

ujišťuje Vladimíra Karasová, tisková mluvčí společnosti OZO Ostrava, a dodává, že sběrné dvory budou mít v těchto svátečních dnech provozní dobu jako v neděli.

„Otevřeno tedy bude v Kunčicích, Porubě, Zábřehu a Přívozu, na Velký pátek od 8 do 18 hodin, v neděli a v pondělí dokonce až do 20 hodin. Začíná totiž duben, kdy se provozní doba prodlužuje ve všech ostravských sběrných dvorech,“

pokračuje a upozorňuje, že 30. března a 2. dubna bude mimo provoz bezplatná infolinka 800 020 020.

Prodloužený letní provoz sběrných dvorů OZO Ostrava

Prodloužený letní provoz sběrných dvorů OZO Ostrava potrvá až do 31. října. „Jejich provozní doba se od dubna prodlouží v odpoledních hodinách o dvě hodiny,“ upřesňuje Vladimíra Karasová s tím, že sběrné dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu budou mít od pondělí do neděle otevřeno od 8 do 20 hodin, sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách budou od pondělí do pátku v provozu od 10 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Sběrné dvory v Proskovicích, Staré Bělé, a Krásném Poli budou v provozu ve středu a v pátek, kdy jsou otevřeny, od 14 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Provoz sběrného dvora v Polance zůstává celoročně beze změn, tzn. ve středu a v pátek je otevřen od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Příchod jara se promítne také do svozu zeleně ve městě. OZO Ostrava přechází od dubna na letní svoz bioodpadu, který bude ukončen až 30. listopadu. V uvedeném období bude bioodpad z hnědých popelnic opět svážen co dva týdny, v zimním období to bylo jen jednou měsíčně.

„S jarem přicházejí na řadu také práce na zahradě. Dobrou zprávou pro zahrádkáře i ty, kteří se chystají na zvelebování trávníků, je, že v ostravských sběrných dvorech bude od dubna opět k dispozici kvalitní kompost a zeminový substrát z naší kompostárny. Obojí je baleno v pytlech o objemu 18 litrů, cena jednoho pytle je 25 korun,“

uzavírá Vladimíra Karasová a dodává, že zájemci o větší množství nebaleného kompostu nebo substrátu se mohou vypravit přímo do kompostárny v Hrušově, kde je zmíněného přírodního hnojiva bohatého na živiny a humus dostatek.


Zdroj: Tisková zpráva OZO Ostrava s.r.o.