Délka kanalizační sítě v roce 2019 (bez přípojek).