946 km

Délka kanalizační sítě v roce 2023 (bez přípojek).