Délka kanalizační sítě v roce 2021 (bez přípojek).