Zdroje pitné vody

11. října 2017

Podíl z vody nakoupené v roce 2017 z jiných zdrojů. Podíl vody vyrobené z podzemních zdrojů města Ostravy v roce 2017.

Spotřeba vody

11. října 2017

Spotřeba vody na osobu a den v roce 2017. Pro srovnání, dle údajů Českého statistického úřadu průměrný Čech denně spotřeboval 88,7 litru vody.  

Spotřeba vody

11. října 2017

Od června 2017 mohou využívat výhody dálkových odečtů vodoměrů také zákazníci. Výhodou je detailní přehled o aktuální i historické spotřebě vody a zasílání upozornění na odchylky… Číst dále… »

Vodovodní síť

11. října 2017

Délka vodovodní sítě bez přípojek v roce 2017.

Vodovodní síť

11. října 2017

Neinvazivní technologie čištění vodovodního potrubí pomocí ledové tříště. Otestována poprvé v ČR právě v Ostravě (2015).

Vodovodní síť

11. října 2017

Hodnota ztrát z vody realizované na ostravské vodovodní síti v roce 2019. Tento příznivý výsledek se podařilo dosáhnout díky investicím a údržbě vodovodní sítě.  

Vodovodní síť

11. října 2017

V roce 2017 byla v Ostravě historicky poprvé otestována technologie Hydropuls (čištění vodárenských vrtů na principu expanze vysoce komprimovaného plynu) v zázemí vodního zdroje Ostrava-Nová… Číst dále… »

Odpadní voda

11. října 2017

Počet čistíren odpadních vod na území města. ÚČOV Ostrava-Přívoz je náročné inženýrské dílo s nejvyšší značkou vodohospodářské kvality. Její kapacita umožňuje rozvoj města i v… Číst dále… »

Odpadní voda

11. října 2017

Délka kanalizační sítě v roce 2019 (bez přípojek).