Zdroje pitné vody

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

Podíl z vody nakoupené v roce 2017 z jiných zdrojů. Podíl vody vyrobené z podzemních zdrojů města Ostravy v roce 2017.

Spotřeba vody

Aktualizováno: 14. února 2020

Spotřeba vody na osobu a den v roce 2017. Pro srovnání, dle údajů Českého statistického úřadu průměrný Čech denně spotřeboval 88,7 litru vody.  

Spotřeba vody

Aktualizováno: 14. února 2020

Od června 2017 mohou využívat výhody dálkových odečtů vodoměrů také zákazníci. Výhodou je detailní přehled o aktuální i historické spotřebě vody a zasílání upozornění na odchylky… Číst dále… »

Vodovodní síť

Aktualizováno: 14. února 2020

Délka vodovodní sítě bez přípojek v roce 2017.

Vodovodní síť

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

Neinvazivní technologie čištění vodovodního potrubí pomocí ledové tříště. Otestována poprvé v ČR právě v Ostravě (2015).

Vodovodní síť

Aktualizováno: 14. února 2020

Hodnota ztrát z vody realizované na ostravské vodovodní síti v roce 2019. Tento příznivý výsledek se podařilo dosáhnout díky investicím a údržbě vodovodní sítě.  

Vodovodní síť

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

V roce 2017 byla v Ostravě historicky poprvé otestována technologie Hydropuls (čištění vodárenských vrtů na principu expanze vysoce komprimovaného plynu) v zázemí vodního zdroje Ostrava-Nová… Číst dále… »

Odpadní voda

Aktualizováno: 16. října 2017

Počet čistíren odpadních vod na území města. ÚČOV Ostrava-Přívoz je náročné inženýrské dílo s nejvyšší značkou vodohospodářské kvality. Její kapacita umožňuje rozvoj města i v… Číst dále… »

Odpadní voda

Aktualizováno: 14. února 2020

Délka kanalizační sítě v roce 2019 (bez přípojek).