Zdroje pitné vody

Aktualizováno: 9. dubna 2024

70,47 % Podíl vody nakoupené v roce 2023 z jiných zdrojů. 29,53 % Podíl vody vyrobené z podzemních zdrojů města Ostravy v roce 2023.

Zdroje podzemní vody

Aktualizováno: 9. dubna 2024

Ostrava – Nová Ves (prameniště Nová Ves a Dubí), Důlňák, Stará Bělá – Palesek, Stará Bělá – Pešatek, Ještěrka I, Ještěrka II, Zábřeh II. vodovod… Číst dále… »

Spotřeba vody

Aktualizováno: 14. února 2020

Od června 2017 mohou využívat výhody dálkových odečtů vodoměrů také zákazníci. Výhodou je detailní přehled o aktuální i historické spotřebě vody a zasílání upozornění na odchylky… Číst dále… »

Vodovodní síť

Aktualizováno: 9. dubna 2024

1 063 km Délka vodovodní sítě bez přípojek v roce 2023.

Vodovodní síť

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

Neinvazivní technologie čištění vodovodního potrubí pomocí ledové tříště. Otestována poprvé v ČR právě v Ostravě (2015).

Vodovodní síť

Aktualizováno: 9. dubna 2024

Hodnota ztrát z vody realizované na ostravské vodovodní síti v roce 2021 dosáhl historického minima díky investicím a údržbě vodovodní sítě, současný stav ztrát je… Číst dále… »

Vodovodní síť

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

V roce 2017 byla v Ostravě historicky poprvé otestována technologie Hydropuls (čištění vodárenských vrtů na principu expanze vysoce komprimovaného plynu) v zázemí vodního zdroje Ostrava-Nová… Číst dále… »

Odpadní voda

Aktualizováno: 16. října 2017

Počet čistíren odpadních vod na území města. ÚČOV Ostrava-Přívoz je náročné inženýrské dílo s nejvyšší značkou vodohospodářské kvality. Její kapacita umožňuje rozvoj města i v… Číst dále… »

Odpadní voda

Aktualizováno: 11. dubna 2024

946 km Délka kanalizační sítě v roce 2023 (bez přípojek).