OZO Ostrava „obléklo“ své dva nejnovější rotopressy do nového kabátu. Rotopress je jeden z typů nástavby vozidla pro svoz odpadu, pro který je typické rotační stlačování odpadu (uvnitř otočného bubnu je „šnek“, který nabraný odpad posouvá hlouběji a při opačné rotaci ho zase vytlačuje ven). V minulosti OZO nakupovalo auta, která mají tento rotační buben ještě oplášťovaný, takže pohyb válce není vidět.  Nyní už třetím rokem nakupuje auta bez oplášťování  a aby byla rotace z pohledu pozorovatele umocněna, chtěli udělat obal auta atraktivnější.

Předchozí tři „naháče“, jak se jim právě pro absenci pláště přezdívá, nechávali polepit veselými obrázky ze série 3D a 3D BIO, které kreslil Radek Leskovjan. Polep ale umožňoval jen oddělené jednotlivé prvky na bílém pozadí, což bylo málo výrazné. A tak se pro nejnovější dva rotopressy rozhodli zkusit styl grafitti.