Statutární město Ostrava nechalo v průběhu měsíce listopadu tohoto roku odstranit skládku odpadů z obecních pozemků v areálu garáží v oblasti Mírová osada ve Slezské Ostravě. Areál s počtem více jak 400 garáží poslední roky chátral, kdy docházelo jak k jejich postupné devastaci, tak i z důvodu nezájmu jednotlivých vlastníků k jejich vykrádání. Postupně bylo po výzvách městského obvodu odstraněno 53 garáží, volné plochy se však staly místem nelegálního ukládání stavebního odpadu, směsného komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, pneumatik. Přes zvýšený dohled městské policie, se situace nezlepšovala.

Statutární město tak po řade podnětů a stížností adresovaných zejména městskému obvodu Slezská Ostrava přistoupilo za účelem zamezení dalšího návozu odpadů, koncentrace nepřizpůsobivých osob a zlepšení životního prostředí v lokalitě včetně vzhledu obce k odstranění této nelegální skládky odpadů městskou společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Likvidace více jak 590 tun odpadů přišlo město na celkovou částku 1 990 155 korun s DPH.

V případě zjištění původce nelegální skládky hrozí fyzické osobě pokuta až do výše 100 000 korun, podnikateli či právnické osobě až do výše 10 milionů korun.