Může se zdát, že na takovou informaci je příliš brzy, protože většina domácností ještě nezačala ani se zdobením stromků, avšak takové zdání klame. Hned po Třech králích se totiž odstrojených jehličnatých krasavců hromadně zbavujeme a ty jsou pak najednou často k vidění na různých místech před bytovými domy. Tak by to ale nemělo být.

Odstrojený vánoční stromek se na základě platné odpadové legislativy, jako biologicky rozložitelný odpad, odkládá dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství do sběrných dvorů.

Vzpomeňme si na to, až přijde čas schovat vánoční ozdoby zase na rok do krabic.