Sanace lagun po chemičce Ostramo v Ostravě pokračuje podle plánu. K 31. prosinci 2019 společnost AVE CZ, odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun 30.755 tun upravených kalů k ekologické likvidaci. Na zbývající množství má čas do konce letošního roku. Na likvidaci dohlíží státní podnik Diamo.

„Jsme samozřejmě rádi, že se milník, který znamenal odvézt 30 tis. tun k 31.12.2019, společnosti AVE CZ podařilo splnit. V listopadu a prosinci odtěžba a vývoz kalů probíhala řádným tempem, škoda jen, že tomu tak nebylo i v předchozích měsících. Společnost Diamo se vyjádřila, že by se do konce tohoto roku mělo podařit odvézt z lokality lagun Ostramo i zbývající množství kalů, což je kolem 47 tis. tun,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.  „Obáváme se, že se to bez dalšího smluveného koncového zařízení nestihne. Víme, že společnost o dalších koncovkách jedná, ale zatím bezúspěšně. Když si vezmeme, že původní termín, do kterého měly být upravené kaly odtěženy a zlikvidovány, byl konec roku 2018, tak je pro nás další protahování za horizont roku 2020 opravdu nepřijatelné,“ dodala náměstkyně Šebestová.

Laguny jsou desítky let jednou z největších ekologických zátěží v zemi. Jejich odtěžování začalo v roce 2004, ale neustále ho provázely problémy. V roce 2011, kdy bylo vytěženo na 200.000 tun kalů, se odtěžování zastavilo. Ukázalo se, že v lagunách byly další desítky tisíc tun odpadu, nakonec 91.562 tun. Tyto nadbilanční kaly odstraňovala společnost AVE CZ, jejich vytěžování z lagun dokončila v prosinci 2018.

„Co se týče následné sanace zemin, požádali jsme vládu ČR, aby zadala Ministerstvu životního prostředí změnu stanoviska, aby způsob sanace probíhal jinak než zapouzdřením podlimitně kontaminovaného materiálu do takzvaného ekokontejmentu. Vláda ještě naši žádost neprojednala, nemáme zatím žádnou reakci,“ uzavřela náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Upravené kaly se přepravují ve speciálních kontejnerech. Spalují se v elektrárně Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku, kde se z nich ve směsi s hnědým uhlím vyrábí teplo a elektřina. Společnost AVE CZ dostala povolení, aby kaly mohla před jejich konečným spálením skladovat v areálu lagun v Ostravě. Kaly musí být zlikvidovány do konce roku 2020. Upravené kaly podle firmy nepáchnou, ani jinak nezatěžují okolí.