Návrh realizace staveb vychází z koncepce cyklistické dopravy, z připravenosti staveb pro realizaci a z potřeby propojení a návaznosti na již realizované stavby. Ke konci roku 2017 bude v Ostravě vybudováno 250 km cyklotras z 416 km plánovaných. Budou dokončeny stavby s celkovou délkou 8,57 km, jejichž realizace si vyžádá investice v objemu 43,6 mil. Kč. Cyklostezky jsou budovány v zastavěném území, kde náročnost a související náklady ovlivňují cenu stavby ve vztahu k celkové délce vybudované trasy.

Cyklistická stezka Proskovická, Blanická

Realizace stavby umožní propojení již vybudovaných tras, stezka propojuje část Výškovice a Stará Bělá. Cílem vybudování tohoto úseku o délce 4,5 km je potřeba zvýšení bezpečnosti cyklistů. Předpokládaná cena realizace stavby 20,2 mil. Kč (vč. DPH). Dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2017, dle aktuálních klimatických podmínek.

Cyklotrasa P, průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka

Předmětem stavby je rovněž propojení již vybudovaných tras. Tato trasa propojuje část obce Ostrava-Jih (od polikliniky, přes ul. Provaznickou, ul. U Haldy,  směr do centra Ostravy a Dolní oblasti Vítkovice. Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 14,5 mil. Kč. Dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2017, dle aktuálních klimatických podmínek.

Cyklostezka Y Průmyslová, Baarova

Realizací stavby dojde k propojení již vybudovaných tras v rámci městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (propojení podél ulice Výstavní , Novinářská). Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 8,9 mil. Kč. Dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2017, dle aktuálních klimatických podmínek.


Projekt CYKLOTRASA Y – PRŮMYSLOVÁ, BAAROVA byl spolufinancován Evropskou unií.