Statutární město Ostrava ze svého rozpočtu poskytuje účelové dotace na realizaci projektů externích subjektů.

Ozdravné pobyty

Město Ostrava poskytuje školám dotace a příspěvky na ozdravné pobyty z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který město zřídilo v roce 2010. Město Ostrava ze svého rozpočtu uvolnilo v roce 2018 prostředky ve výši 22 miliónů korun na ozdravné pobyty dětí a žáků škol se sídlem v Ostravě.  Do fondu přispívají také některé podniky, které se podílejí na znečišťování ovzduší (ArcelorMittal Ostrava a.s., BorsodChem MCHZ, s.r.o., Veolia Energie ČR a.s., OKK Koksovny a.s.). Více informací najdete v rubrice Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.

SmogAlarm

Aplikace pro mobilní telefony – uživatelé aplikace SmogAlarm rychle a jednoduše zjistí stav ovzduší a podle toho si mohou naplánovat své aktivity (omezí sportovní aktivity, dětská zařízení pobyt ve venkovním prostředí). Aplikaci, kterou vyvinula obecně prospěšná činnost Čisté nebe s finanční podporou města Ostravy, dále umožňuje uživatelsky přátelský přístup k datům o znečištění ovzduší, porovnání trendů, různých lokalit v ČR, apod. SmogAlarm byl spuštěn v listopadu 2011 a od té doby si aplikaci stáhlo 50 tisíc lidí.

Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za různých rozptylových podmínek

Statutární město Ostrava poskytlo účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Centra ENET Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a společnosti E-expert spol. s r.o. na realizaci projektu „Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za různých rozptylových podmínek“. Cílem projektu byl odběr vzorků ovzduší na předem vybraných lokalitách v rámci Moravskoslezského kraje za rozdílných rozptylových podmínek a určení původců znečištění.