Nadlimitní údržba komunikací – snižuje druhotné znečištění ovzduší provozem vozidel. Čištění vozovek v povinném rozsahu není v podmínkách Ostravy dostačující, proto v minulém období bylo čištění rozšířeno nejen kvantitativně (zvýšení četnosti a rozsahu), ale také kvalitativně (nákup moderní čisticí techniky). Silnice I. až III. třídy jsou čištěny samosběry a vozy s kropením 2 x měsíčně, místní komunikace v majetku města pak 8 x měsíčně. Od roku 2008 investuje město do čištění komunikací ročně přes 20 mil. Kč, nákup čistící techniky stál v letech 2014-2016 více než 21 mil. Kč.

V roce 2018 bude čištění silnic probíhat ve třech úrovních intenzity 2x, 4x a 6x měsíčně pomocí samosběrů, přičemž polovina čistění bude probíhat v kombinaci s kropením, a to až do konce listopadu, nejen na silnicích ve vlastnictví města, ale také na silnicích I. – III. tříd ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Moravskoslezského kraje. Nadlimitní čištění silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic a Moravskoslezského kraje je vyčísleno na 14,4 milionů korun, čištění městských komunikací pak vyjde na 7,3 mil. Kč.