Pro dosažení cíle Zlepšení mobility a dostupnosti Integrovaného plánu městské mobility v oblasti cyklistické dopravy bylo stanoveno několik klíčových opatření pro rozvoj a podporu cyklistiky a pěší dopravy.

Dostavba páteřních cyklostezek a vzájemné propojování cílů

V roce 2018 byla aktualizována schválená koncepce cyklistické dopravy, která počítá s vybudováním více než 400 km cyklotras. K 31. 12. 2017 bylo dokončeno 244 km, tj. cca 60 %. V souladu s touto koncepcí jsou do investičního rozpočtu zařazovány akce dle stavu projektové přípravy a finančních možností. Stávající cyklostezky prochází průběžným monitorováním a v návaznosti na jejich stav jsou přijímána případná nápravná opatření, zejména úprava značení a opravy povrchů.

Doplnění podpůrných prvků pro cyklodopravu a podpora dojížďky do zaměstnání

Podpůrné prvky pro cyklodopravu jsou nezbytným doplňkovým opatřením pro zvýšení bezpečnosti cyklistů a zvyšování komfortu jízdy na kole. Jedná se zejména o obnovu a doplňování dopravního značení nebo doplňování prvků infrastruktury, například bezpečných cyklostojanů. Do konce roku 2017 bylo na území města k dispozici 148 míst s bezpečnými stojany na kola, které byly vybudovány z prostředků statutárního města Ostravy, případně soukromých investorů. Mezi podpůrná opatření patří také propagační a osvětové aktivity města.

Bikesharing

Od května do listopadu roku 2018 byl v Ostravě spuštěn bikesharing, Více než 16 tisíc uživatelů na nich v roce pilotního provozu ujelo přes 130 tisíc kilometrů. Denně si lidé půjčili téměř 6 stovek bicyklů. Nejoblíbenějšími a nejvyužívanějšími stanicemi byla Nová Karolina, Masarykovo náměstí, Komenského sady a Prokešovo náměstí. V současné době připravuje město vyhlášení veřejné zakázky na provozovatele bikesharingu v roce 2019. Systém sdílení jízdních kol by měl být rozšířen. Počítá se s jeho provozováním v městských obvodech Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské hory a Hulváky, Vítkovice, Ostrava-Jih, Poruba a Hošťálkovice. Celkový počet stojanů by měl být 200 a v provozu by mělo jezdit celkem 600 kol. Stojany zajistí město Ostrava, jízdní kola, jejich opravy, redistribuci a servis pak bude v gesci nového provozovatele.

Město plánuje v roce 2019 rozšíření systému sdílených kol do dalších městských obvodů.

Do práce na kole

V roce 2018 se město Ostrava zapojilo do celostátní soutěže Do práce na kole jako místní koordinátor. Soutěže se účastnilo 667 cyklistů, chodců a běžců, z nichž větší část dojížděla do zaměstnání pravidelně. V tomtéž roce se uskutečnil třetí ročník ostravské soutěže Do školy na kole, zaměřený na podporu dojíždění dětí základních škol. Město se také pravidelně hlásí ke kampani evropských měst Evropský týden mobility a pořádá pro obyvatele doprovodný program na podporu udržitelných forem dopravy, včetně cyklistiky.