Ostravští radní včera rozhodli o předfinancování, frekvenci a způsobu tzv. nadlimitního čištění silnic I. – III. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic České republiky a Moravskoslezského kraje na území města Ostravy. Jejich čištění bude zajišťovat městská společnost Ostravské komunikace a.s.  Důvodem tohoto kroku je zlepšení kvality ovzduší na území města Ostravy. Od května tak město Ostrava financuje čištění silnic I. – III. tříd v majetku státu a kraje ve stejném režimu jako komunikace ve svém majetku. Čištění silnic bude probíhat ve třech úrovních 2x, 4x a 6x měsíčně pomocí samosběrů, přičemž polovina čistění bude probíhat v kombinaci s kropením, a to až do konce listopadu.

„Nechtěli jsme čekat s nadlimitním čištěním krajských a státních cest na peníze od státu a kraje. Práce jsme zahájili už v květnu, průběžně je budeme proplácet Ostravským komunikacím a postupně by pak mělo dojít k refundaci vyčíslených nákladů ze strany státu i kraje. Takové nadlimitní čištění cest považuji za naprosto revoluční, kterým se nemůže pochlubit žádné jiné město v České republice,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Nadlimitní čištění silnic je způsobem, jak v ovzduší omezit množství látek znečišťujících ovzduší, které se na nich usazují a do ovzduší se pak opakovaně dostávají při provozu vozidel. Jedná se o jedno z opatření ke zlepšení kvality ovzduší obsažené v Programu zlepšení kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Nadlimitní čištění silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic a Moravskoslezského kraje je vyčísleno na 14,4 milionů korun, čištění městských komunikací pak vyjde na 7,3 mil. Kč.