Ostrava hostí mezinárodní česko-polskou konferenci na téma komunálního odpadu. Ve spolupráci s významnými hráči v odpadovém hospodářství a pod záštitou předních veřejných institucí budou v Ostravě čeští a polští experti řešit budoucnost využití odpadu, otázku skládkování, třídění a recyklace. První Česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady 2018″ se uskuteční ve dnech 23. – 24. května 2018 v Clarion Congress Hotel Ostrava.

Cílem konference je výměna zkušeností a dobrých praktik při řešení problematiky nakládání s komunálními odpady, a to s ohledem na naplňování cílů EU i na připravovanou novelu české legislativy, která má stanovit od roku 2024 zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných, využitelných a spalitelných odpadů. Součástí konference jsou i exkurze v Polsku a České republice, které umožňují seznámit se s moderními zařízeními pro nakládání s komunálními odpady, jako jsou linky s optickým tříděním, zejména druhotných surovin, technologie na výrobu alternativního paliva (TAP) nebo bioplynová stanice na zpracovávání bioodpadů s výrobou elektrické energie.

O významu ostravské konference a důležitosti tématu svědčí i čestné záštity. Ty poskytlo mimo jiné Ministerstvo životního prostředí, pan ministr Richard Brabec, a Ministerstvo průmyslu a obchodu, pan ministr Tomáš Hüner. Akce se koná také za podpory města Ostrava a Moravskoslezského kraje.