Šestici vozidel na alternativní pohon předal ve středu 21. února ostravský primátor Tomáš Macura zástupcům Městské policie Ostrava a městských obvodů. Ředitel MPO Zdeněk Harazim převzal dvě vozidla VW Caddy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Elektromobily Volkswagen e-UP! si převzali starostové Radvanic a Bartovic, Slezské Ostravy a Hrabové.

Do Radvanic a Bartovic zamířily dva elektromobily, do Hrabové a do Slezské Ostravy po jednom. Auta byla nakoupena v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ spolufinancovaného z Národního programu životní  prostředí (NPŽP). Těchto 6 vozidel bylo pořízeno za 3,96 milionů korun, z toho činí dotace ministerstva ŽP 900 tisíc korun.

Stále neuspokojivý stav kvality ovzduší nás vede k využití všech možností, jak situaci zlepšit. Jedním z nich je i urychlená ekologizace vozového parku města. Proto jsme vloni připravili projekt „Ostravou na alternativní pohon I“ na pořízení 21 ekologických vozidel a získali na něj podporu od Ministerstva životního prostředí, “ řekl k tématu ostravský primátor Tomáš Macura.

Ke zmíněným šesti vozidlům přibude v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ dalších 15 nejpozději do konce letošního října. Ještě v březnu budou předány dva elektromobily Volkswagen e-Golf pro potřeby ostravského magistrátu. Zbývajících 13 vozů s pohonem CNG pro Městskou policii Ostrava bude dodáno letos na podzim. V říjnu 2018 bude mít Ostrava pro magistrát, obvody a MPO 48 ekovozidel.

Na konci února magistrát předloží novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20 kusů vozidel na alternativní pohon. V případě úspěšného schválení žádosti o podporu z Národního programu ŽP bude mít Ostrava v roce 2019 celkem 68 vozidel z kategorie nízko-emisních aut.