V květnu 2021 v Ostravě odstartoval dlouhodobý projekt výměny stávajících nádob na odpad za nádoby s jednotným designem. V první fázi projektu se nové černé nádoby s různě barevnými víky objevily v Třebovicích a v pátém porubském obvodě. Celkem bylo vyměněno 1 080 popelnic o objemu 120 a 240 litrů na směsný odpad a bioodpad (zejména v Třebovicích) a o 270 kontejnerů o objemu 1100 litrů na směsný odpad, plast a papír (především v pátém obvodě v Porubě).

„Tímto krokem Ostrava reflektuje na evropské standardy a vydává se cestou postupného sjednocení designu odpadových nádob s většinou tuzemských i evropských měst, kde je černá barva synonymem pro směsný komunální odpad. Naším cílem je také přispět k lepšímu vzhledu města formou estetizace celých stanovišť kontejnerů. Protože nechceme plýtvat finančními prostředky města, budou nové černé nádoby na odpad nakupovány postupně jen v množství, které je běžné pro každoroční obměnu. Ty stávající, stažené z Třebovic a Poruby, které jsou ještě funkční, budou používány v jiných lokalitách jako náhrada za poškozené kontejnery a popelnice,“ vysvětluje náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Počet nádob, který společnost OZO Ostrava každoročně pořizuje kvůli plánované obměně, se tedy letos nijak nebude lišit od předchozích let. Jen tentokrát se uskuteční jednorázová plošná obměna ve zmíněných dvou lokalitách a starší funkční nádoby zůstanou v provozu.

„Stejně chceme pokračovat i v následujících letech. Vždy vytipujeme nějaké ohraničené lokality a tam provedeme plošnou výměnu, aby v tom místní občané neměli zmatek. V následujících letech bude výměna probíhat postupně vždy tam, kde bude nutné vyměnit poškozené nádoby za nové, nebo se přistavují nádoby nové. Celý proces výměny nádob v Ostravě za ty černé bude dlouhodobý a potrvá ještě zhruba deset let,“ konstatuje jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Pro směsný komunální odpad se před více než 20 lety začaly v Ostravě používat zelené nádoby přechodem od kovových na plastové, které jsou levnější a lehčí, takže se s nimi pracovníkům OZO lépe manipuluje.

„Rozhodli jsme se tenkrát pro zelené kontejnery podle barvy našich svozových aut a loga společnosti. Nyní však chceme u směsného odpadu přejít na nádoby černé, tak jak je to obvyklé jinde u nás i v Evropě. A aby celá stanoviště působila kultivovaně, také nádoby na separovaný odpad budou černé jen s různobarevnými víky podle barev, na které jsou Ostravané zvyklí – žluté pro plast, modré na papír a hnědé pro bioodpad. Nádoby budou také opatřeny výraznými nálepkami s informacemi o tom, co do kontejnerů patří a co ne,“ doplňuje Belda.