Ostrava čistí své silnice od prachu mnohonásobně častěji, že jí ukládá zákon. Pomáhá to zamezit opětovnému zvíření prachu v ovzduší. Aktuálně město poslalo žádost Ministerstvu životního prostředí o příspěvek ze Státního fondu životního prostředí na čištění komunikací. Z dotačního titulu, který ministerstvo vyhlásilo historicky poprvé, může Ostrava pro letošní rok získat maximálně 10 milionů korun.

„Abychom pomohli snížit sekundární prašnost v ulicích, město už od roku 2018 čistí všechny komunikace výrazně častěji, než ukládá legislativa. Do pravidelných úklidů zahrnuje nejen své, ale také krajské a státní silnice. Jen v roce 2019 Ostravské komunikace sesbíraly na území města 4 402,4 tun smetků, což je nejvyšší hodnota za posledních pět let. I díky tomu jsme vloni prožili rok s rekordně nízkou prašností. Velký vliv na tom mělo samozřejmě neinverzní počasí, ale dozajista také opatření realizovaná městem včetně nadlimitního čištění,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Celkem 366 kilometrů státních, krajských i městských komunikací je rozděleno podle prachových map do tří kategorií. Městu z toho patří 149 kilometrů, kraji 156 kilometrů, Ředitelství silnic a dálnic má v Ostravě ve své správě 61 kilometrů silnic. Ročně město na jejich čištění vynaloží zhruba 30 milionů korun. Jen na čištění silnic I. třídy ve správě ŘSD je to 5,6 milionu korun a u silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje částka dosahuje výše 11,9 milionu korun ročně. V závislosti na kategorii, do které silnice spadá, se pak odvíjí frekvence čištění. Samosběrným vozem se čistí 1 až 3 x měsíčně, kropičkou 2 až 3 x měsíčně, celkem tedy 6 x za měsíc. Přitom zákon ukládá čistit cesty 2 x ročně. Čištění provádí společnost Ostravské komunikace, která má k dispozici osm zametacích a čtyři kropící vozidla. Dalšími deseti speciálními čistícími vozy disponují některé městské obvody a jejich technické služby.

„V dubnu 2018 jsem u ministra životního prostředí iniciovala vyčlenění státních peněz na pomoc obcím v regionech silně postižených znečištěným ovzduším a jsem ráda, že ministerstvo takovou výzvu vypsalo, a my můžeme o dotaci na čištění cest požádat. Doteď jsme hradili z městského rozpočtu na území Ostravy i čištění komunikací patřících státu a kraje. Budeme v tom pokračovat i v letošním roce, nicméně poprvé od roku 2018 bychom na nadlimitní čištění mohli získat příspěvek ze státních peněz. Doufám, že s žádostí uspějeme,“ dodala K. Šebestová.

Dotace na nadlimitní čištění silnic v regionech postižených vysokou prašností a na zmapování jeho vlivu na ovzduší jsou určeny pro devět měst v České republice, z toho šest jich je v našem regionu. Žadatelem může být i Moravskoslezský kraj. Na kilometr komunikace lze získat až tisíc korun, na jeden den měřící kampaně k vyhodnocení účinnosti čištění je možné využít maximálně 6 tisíc korun. Celkem ministerstvo pro letošní rok uvolnilo na tento dotační projekt 50 milionů korun.